ISO 14001:2015 Milieumanagement is nu beschikbaar

Als 's werelds eerste en meest toegepaste internationale norm voor Milieumanagement, heeft ISO 14001 wereldwijd 300.000 organisaties geholpen om de milieuprestaties te verbeteren.  Sinds publicatie in 1996 is de norm nu voor de eerste maal groots herzien en op 15 september gepubliceerd.

De norm is herzien om ervoor te zorgen dat organisaties de processen kunnen blijven verbeteren, kosten kunnen blijven besparen en om toekomstige uitdagingen op gebied van milieumanagement aan te kunnen. Milieuexperts uit 70 landen hebben deelgenomen aan de herziening van de norm waarin een aantal updates zijn opgenomen die organisaties helpen om veranderende omstandigheden aan te pakken, zoals klimaatverandering en supply chain management.

ISO 14001 heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee organisaties zich verder kunnen ontwikkelen, terwijl de milieu-impact van groei wordt gereduceerd, afval wordt verminderd en energie wordt bespaard. ISO 14001 helpt een organisatie ook om innovatiever te worden, de processen van het managementsysteem te verbeteren, te voldoen aan wet- en regelgeving en de corporate reputatie bij beleggers, klanten en het publiek te optimaliseren. Tot slot helpt de nieuwe norm organisaties om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van milieumanagement en zorgt ervoor dat ze voorop blijven lopen.

David Fatscher, Hoofd Marktontwikkeling voor Duurzaamheid bij BSI, vertelt: "Het kan organisaties makkelijk overkomen dat zij vergeten wat nu het meest cruciale element is voor een succesvol milieumanagementsysteem. ISO 14001 helpt organisaties om in kaart te brengen welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben, waardoor zij in staat zijn om aan de eisen te voldoen en om de efficiëntie en de milieuprestaties te verbeteren. De norm is ontwikkeld om organisaties succesvol te laten blijven zonder dat de verantwoordelijkheden voor het milieu in gevaar worden gebracht."

De wijzigingen binnen ISO 14001 bestaan uit:

  • De High Level Structure (HLS)- bestaande uit termen, definities, rubrieken en tekst, gemeenschappelijk voor alle managementsysteemnormen- welke zorgt voor een eenvoudige integratie van meerdere managementsystemen.
  • Nieuwe mogelijkheden voor de directie om milieumanagement op te nemen in de bedrijfsprocessen en -doelstellingen
  • Een vernieuwde kijk op de risico's waar de organisatie tegen aan loopt (bijvoorbeeld prijsschommelingen van ruwe materialen) evenals de mogelijkheden die ontstaan door deze risico's (efficiënter gebruik van hulpbronnen).
  •  Andere benadering van de context van de organisatie door organisaties te helpen begrijpen wat de milieu-impacts zijn van hun productie evenals de effecten die het milieu heeft op de organisatie (zoals het gevolg van klimaatverandering).

Bekijk hier hoe BSI u kan ondersteunen in de overstap naar de nieuwe norm.