BSI erkend als Verificateur van carbon Footprints

BSI is met ingang van 1 september 2015 door SKAO erkend als Verificateur van Carbon Footprints. Door deze erkenning mag BSI verificaties uitvoeren voor CO2-footprints conform eisen 3A2 en 5A3. De CO2-footprint betreft een milieumaat voor het bedrijfsleven waarmee de co2-uitstoot inzichtelijk kan worden gemaakt.

Lees meer over CO2-footprint in het handboek van de CO2-prestatieladder