Aquafin behaalt eerste Belgische ISO55001-certificaat

Aartselaar, 8 mei 2015

Aquafin behaalt eerste Belgische ISO55001-certificaat

Een bedrijf dat beantwoordt aan de internationale norm ISO55001 beheert haar assets goed en houdt doorheen de volledige levenscyclus rekening met al haar stakeholders.Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege reikte het certificaat uit aan Aquafin tijdens de 25e verjaardag van de Vlaamse rioolwaterzuiveraar.

ISO 55001 is een relatief nieuwe standaard die gericht is op het structureel managen van alle bedrijfsmiddelen en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestaties, kosten, kansen en risico’s. Een bedrijf dat aan de norm voldoet, heeft al deze factoren in balans. Uniek is dat Aquafin ervoor gekozen heeft om het managementsysteem op te zetten voor al zijn bedrijfsprocessen.“Onze activiteiten voor het Vlaamse Gewest en voor onze klantgemeenten zijn ondergebracht in vijf kernprocessen: financieren, visie op het rioleringsnetwerk, versnelde uitvoering van projecten, transporteren en zuiveren van afvalwater en betrouwbare en performante installaties. Keuzes binnen één kernproces hebben altijd impact op de andere kernprocessen. Bovendien willen we de zware investeringen die Vlaanderen al gedaan heeft, niet verloren laten gaan. Bij de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur gaan we dan ook uit van het principe van ‘totalcost of ownership’,” legt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns uit.

Certificaatuireiking Aquafin

Meer dan een kwaliteitslabel

Het certificaat is een mooi verjaardagscadeau voor Aquafin, dat precies 25 jaar geleden werd opgericht door het Vlaamse Gewest. Toch kijkt het bedrijf verder dan het kwaliteitslabel op zich. Luc Bossyns: “Met ISO 55001 geven we meer onderlinge samenhang aan álle processen, niet alleen de kernprocessen maar ook de ondersteunende en sturende processen. Dit stelt ons in staat om doelstellingen te formuleren over alle processen heen en om beter prioriteiten te kunnen stellen. De focus komt dan automatisch te liggen op continue verbetering, waardoor we steeds beter presteren en als onderneming blijven groeien. Voor onze klanten is het certificaat een geruststelling dat hun assets bij ons in goede handen zijn.” 

Het ISO-certificaat dat Aquafin ontving uit handen van minister Schauvliege is in principe drie jaar geldig. Daarna volgt opnieuw een grondige audit. Jaarlijks zal de onafhankelijke wereldwijde certificatie-instelling en trainingsinstituut BSI echter ook een tussentijdse audit organiseren. Ook voor BSI was het de eerste keer dat het een ISO55001-certificaat in België mocht uitreiken en was onder de indruk van de aanpak van Aquafin. “Aquafin heeft vanuit verschillende aspecten van de norm dwarsverbanden gelegd bij de implementatie, zoals tussen de risicomatrix en de communicatiematrix. Dit leidt tot een robuuster en volwassen systeem,” besluit Eltjo Veentjer, commercieel manager van BSI.

 

Over Aquafin

Aquafin prefinanciert, bouwt en beheert de infrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in opdracht van het Vlaamse Gewest. Vandaag heeft het bedrijf 290 zuiveringsinstallaties en meer dan 5.500 km leidingen in beheer. Via Aquafin investeerde het Vlaamse Gewest voor 3,4 miljard euro aan projecten in het kader van waterzuivering.  Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel en voor de adaptatie van de gemeentelijke openbare ruimte aan de gevolgen van de klimaatverandering.