Achmea ontvangt conformiteitsverklaring voor VMS

Achmea heeft van BSI Group een conformiteitsverklaring ontvangen voor de door haar ontwikkelde prestatiemonitor. Daarmee is de kwaliteit van VMS geborgd voor zowel de interne als externe processen. De medewerkers van Netwerkbeheer en Operatie zijn hier bijzonder trots op.

Achmea Claims Organisatie toetst structureel de prestaties van de met haar samenwerkende schadeherstelbedrijven. Ze heeft daarvoor een instrument ontwikkeld met de naam VMS. VMS staat voor Vergelijking Monitor Schadeherstelbedrijven.

Achmea Claims Organisatie gebruikt VMS voor het beoordelen van schadeherstelbedrijven op de tevredenheid van klanten en opdrachtgevers, de kwaliteit van de reparatie, de schadelast en het naleven van de service- en contractafspraken.

Voor de schadeherstelbedrijven betekent deze officiële beoordeling door BSI dat Achmea zorgvuldig en consequent omgaat met de evaluatiebeoordeling van de bedrijven. Dit is van belang omdat de sturing naar de autoschadeherstelbedrijven afhankelijk is van de prestatie.

Onze verzekerden profiteren ook van een structurele toetsing van de prestaties van schadeherstelbedrijven. Er is meer inzicht en aandacht voor de kwaliteit van het schadeherstel.  Met als verwacht gevolg een hogere klanttevredenheid en een lager aantal klachten.