Duurzaamheidsbeleid Tele2 Nederland beloond met ISO 14001

Diemen, 18 juli 2014 – Het landelijke glasvezelnetwerk en de verschillende datacenters gebruiken een grote hoeveelheid energie. Met de bouw van een eigen 4G-netwerk en de groei van het aantal klanten, wordt het efficiënt omgaan met energie een nog belangrijker speerpunt in het maatschappelijke programma van Tele2. Daarom is de afgelopen tijd een milieuzorgsysteem ingevoerd. Deze is positief beoordeeld en beloond met de ISO 14001-certificering. Tele2 ontving het ISO 14001 certificaat afgelopen woensdag uit handen van Eltjo Veentjer, Commercieel Manager van BSI Group.

Milieumanagement bij Tele2

Tele2 probeert met haar bereikbaarheidsoplossingen bij te dragen aan een zogenaamde low carbon economy. Digitalisering en het bieden van alternatieven voor reizen en transport door middel van (mobiele) communicatie- en datanetwerken, maakt het bedrijven en individuen mogelijk hun CO2 footprint te verkleinen. Tegelijkertijd heeft het mogelijk maken van telecommunicatie aanzienlijk effect op het milieu doordat datacenters relatief veel energie verbruiken. Tele2 streeft daarom naar optimale energie efficiëntie in haar netwerk- en datacenters, zodat de invloed op het milieu kan worden beperkt. Hiertoe zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijke koeling van de datacenters en het gebruik van compacte energiezuinige apparatuur voor de uitrol van het nieuwe mobiele 4G-netwerk.

De ISO 14001 certificering is het resultaat van een intensieve audit die de afgelopen maanden door de BSI Group bij Tele2 Nederland is uitgevoerd. De certificering vormt voor Tele2 een belangrijke waarborg voor haar efficiënte milieuzorgsysteem, waarmee nu en in de komende jaren de duurzaamheidsdoelstellingen behaald kunnen worden.

ISO 14001

ISO 14001 is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en is de meest erkende norm ter wereld voor milieumanagement. De milieu-risicoanalyse waarbij alle vormen van mogelijke vervuiling worden omgezet in concrete beheersmaatregelen, vormt het belangrijkste onderdeel van de audit. Het milieuzorgsysteem dat daaruit voortkomt, helpt onder andere bij het efficiënter omgaan met energie. In navolging van de ISO 9001 certificering (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 certificering (informatiebeveiliging) van Tele2, is de ISO 14001 certificering een bevestiging van de verantwoorde en efficiënte bedrijfsvoering.


Vragen over dit artikel?

Wilt u meer weten over dit artikel, neem dan contact op met Roland Verhoef, marketing coördinator van BSI op 020-346 0780.


Tele2

Tele2 Nederland B.V. is één van de grootste communicatiebedrijven in Nederland. Het bedrijf biedt zowel de consu-menten-, de zakelijke als de wholesale markt een compleet pakket van communicatiediensten. Tele2 biedt vaste en mobiele  spraak-, data-, internet- tv- en ICT-diensten aan via een eigen infrastructuur, voorzien van de modernste netwerktechnologieën. Vanaf januari 2013 breidt Tele2 haar landelijke glasvezelnetwerk uit met een eigen 4G mobiel netwerk. Tele2-klanten profiteren van gebruiksvriendelijke en betaalbare diensten van topkwaliteit. Meer nieuws en informatie zijn verkrijgbaar via newsroom.tele2.nl