BIM: Digitaal samenwerken aan dezelfde puzzel

Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland B.V. divisie Stad en Milieu, afdeling Techniek heeft ISO 19650 behaald. ISO 19650 is de internationale norm voor het beheer van informatie over de gehele levenscyclus van een bouwwerk en civieltechnische werken, met behulp van Building Information Modelling (BIM). Het behaalde ISO certificaat toont aan dat Sweco de processen voor het communiceren, produceren en controleren van digitale informatie en informatie-eisen volledig beheerst.


Sweco en de toekomst
Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,8 miljard euro. Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Hun werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Sweco voert jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld.

Sweco positioneert zichzelf als “De meest benaderbare en betrokken partner met erkende expertise”. Met het ISO 19650 certificaat willen zij aan klanten bewijzen dat zij de partner zijn met internationaal erkende expertise o.a. op het gebied van digitaal samenwerken. 

Foto certificaatuitreiking Sweco

vlnr: Tomas de Loo (BSI), Piebe Idema (Sweco), John Jansson (Sweco), Dave Hagenaars (BSI), Hanneke Schrage (IB Gemeente Amsterdam), Niels Gijselman (IB Gemeente Amsterdam

Het ISO-certificaat helpt Sweco om aan de markt te laten zien dat zij de processen voor het communiceren, produceren en controleren van digitale informatie en informatie-eisen volledig beheersen. Daarnaast levert het werken volgens de ISO 19650 efficiency-voordelen op. Voor medewerkers is duidelijk hoe er meer gestructureerd gewerkt wordt binnen de organisatie, het BIM proces biedt mogelijkheid tot automatisering van werkzaamheden met als doel de transactie- en faalkosten te reduceren.

 

BSI Auditor Tomas de Loo over de audit bij Sweco: “De energie, passie en het mensenwerk van de BIM werkgroep bij Sweco is effectief gebleken om de processen en BIM-strategie te implementeren. Er is in het bijzonder goede invulling gegeven aan de processtappen voor afstemming met opdrachtgevers en toetsing van toeleveranciers.

John Jansson, afdelingshoofd Techniek bij Sweco Nederland: “De projecten waaraan wij werken worden steeds complexer. De hoeveelheid informatie over het project is zo groot en waardevol dat het noodzakelijk is om deze uniform en integraal te delen vanuit één centraal informatiemodel: BIM. Dit certificaat is voor ons het bewijs dat we dit proces volledig beheersen.’

 

Digitalisering van projecten
Het proces dat Sweco heeft doorlopen om het certificaat te bemachtigen, heeft al enorm geholpen bij lopende projecten. Bijvoorbeeld bij het project “de bewonersparticipatie N241”.
Tijdens de bewonersparticipatie werd het nieuwe ontwerp van de N241 (A.C. de Graafweg), een 12 kilometer lange provinciale weg die de N242 met de A7 verbindt, getoond aan 180 inwoners. Door de digitalisering van het project zijn de bewoners vroegtijdig bij het ontwerpproces betrokken en in de gelegenheid gesteld om met vragen en opmerkingen te komen wat heeft geleid tot lokale ontwerp-optimalisaties zoals inpassing, draagvlak en kostenefficiëntie.”

BSI en BIM
BSI is al ruim 30 jaar betrokken bij de ontwikkelingen en certificering van standaarden in de bouwsector met als nieuwste resultaat de serie ISO-normen voor BIM, die alle belangrijke elementen van ontwerp, informatiemanagement, assetmanagement en informatiebeveiliging omvatten. Zij werken voortdurend samen met de sector om de reeks normen verder te ontwikkelen en te verbeteren om zo alle onderdelen van de levenscyclus, van het ontwerp, realisatie, gebruik tot het uiteindelijke hergebruik van het bouwwerk, te omvatten.

Samenwerking met BSI
BSI werkte intensief samen met Sweco om het certificaat te kunnen toekennen. John Jansson kijkt tevreden terug op deze samenwerking: “Het gaat in eerste instantie om de deskundigheid, BSI heeft laten zien dat ze weten waar ze over praten. We zijn in een vroegtijdig stadium in het proces al met elkaar het gesprek aangegaan over de verwachtingen en je ziet dat dit helpt. Maar ook de audits zelf en de follow-up hiervan is goed geregeld. Goede voorbereiding, duidelijke terugkoppeling zodat je weet waar je staat en een persoonlijk contact. De samenwerking met BSI is uitstekend bevallen.”