ICL-IP Terneuzen behaalt ISO 50001 certificering

ICL-IP Terneuzen heeft het ISO 50001 certificaat voor Energiemanagement  behaald. Het certificaat is op vrijdag 30 juni 2017 uitgereikt tijdens een officiële certificaatuitreiking op het kantoor van BSI. ICL is een van de eerste bedrijven uit de chemiesector in Nederland met deze certificering.
De complexe en flexibele productieplanning van het bedrijf maakte dit een uitdagend project.

De ISO 50001 is de internationaal geaccepteerde norm om aantoonbaar te maken dat een bedrijf inzicht heeft in haar energiegebruik, plannen heeft om dat energiegebruik te verminderen en daadwerkelijk resultaten laat zien ten aanzien van haar energiereductie. Door de onafhankelijke geaccrediteerde certificatie van BSI is gewaarborgd dat de organisatie daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit deze ISO 50001. De certificering is een aanvulling op eerder behaalde certificeringen, zoals ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsystemen), ISO 14001 (Milieumanagementsystemen) en OHSAS 18001 (Arbomanagementsystemen).

Certificaatuitreiking ICL-IP Terneuzen

Logische keuze
In 2013 ging ICL van start met een project om de energieconsumptie te verminderen. Na het realiseren van grote besparingen, was de volgende stap de implementatie van een managementsysteem om continu verbeteringen te kunnen doorvoeren op dit vlak. De norm ISO 50001 was daarom een logische keuze. De opzet en het uitrollen van het project voor de uiteindelijke certificatie  was het resultaat een intensieve inzet en samenwerking tussen de verschillende afdelingen van ICL-IP Terneuzen.

Vanwege de goede ervaringen met BSI met de andere managementsystemen, was BSI de natuurlijke keuze om de ISO 50001 samen met hen in te voeren. In de implementatie heeft BSI ons een goede ondersteuning verleend, dat uiteindelijk tot een succesvolle accreditatieaudit heeft geleid. Vergeleken met het referentiejaar 2015 is het gebruik van elektriciteit met 19% en het gebruik van gas met 12 % verminderd. Met het energiemanagementsysteem ISO 50001 wordt deze besparing in de organisatie geborgd en verder uitgebouwd in de nabije toekomst.

Quote BSI auditor Theo Keunen
ICL-IP Terneuzen heeft veel aandacht voor duurzaam ondernemen waaronder de reductie van energie. Het managementteam is er in geslaagd op relatief korte termijn een energiemanagementsysteem te implementeren met als doel hun energieperformance continu te verbeteren. Naast de certificatie voor kwaliteit, milieu en OHSAS hebben ze nu een certificatie op de norm ISO 50001:2011 behaald na het succesvol doorlopen van de pre- en initiële audits (fase 1 en 2).”

__________________________________________________________________________________


Over ICL en de vestiging ICL-IP Terneuzen
ICL is een wereldwijd opererende producent van speciale chemicaliën in drie markten: landbouw, voedsel en de industrie. In Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) bevindt zich een productielocatie met een bijbehorend laboratorium van het bedrijfsonderdeel Industrial Products. Deze fabriek werd opgericht in 1976 en houdt zich vooral bezig met het verwerken van broom voor industriële toepassingen. De vaste en vloeibare broomverbindingen die we hier maken, kom je tegen in bijvoorbeeld brandvertragers (onder meer in meubels, autodashboards en elektronica), desinfecteermiddelen (in koelwater en zwembaden), maar ook als bouwsteen voor medicijnen of zonnebrandcrème. Een belangrijke nieuwe toepassing van broom is in speciale batterijen voor energieopslag (met name voor zonne- en windenergie).
www.icl-group.nl