Provincie Overijssel heeft certificaat Asset Management binnen

De provincie Overijssel heeft op 13 juli 2016 de Asset Management certificering behaald voor het managen van de totale levenscyclus van nieuw aan te leggen en bestaande kunstwerken, wegen en waterwegen binnen de provincie. Met dit op 21 september 2016 uitgereikte certificaat tonen zij aan dat zij hun assets, in totaal 1500 km aan (water)wegen, 320 kunstwerken en 49 verkeersregelinstallaties gestructureerd volgens de internationale norm ISO 55001 beheren. Hierbij richt de provincie zich op de totale levenscyclus van de assets om de functies en de gewenste prestaties van de assets te kunnen te leveren tegen acceptabele risico’s en minimale kosten.

Provincie Overijssel staat voor een vlotte en veilige doorstroming op provinciale wegen en vaarwegen. Meer risicogestuurd beheer en onderhoud, waar ook vervanging en groot onderhoud onderdeel van uitmaken, helpt voor een goede bereikbaarheid. De opgave voor onderhoud en vervanging wordt steeds omvangrijker en de middelen zijn beperkt. Dan wordt risicogestuurd programmeren en prioriteren steeds belangrijker.

Uitreiking ISO 55001 certificaat aan Provincie OverijsselGedeputeerde Boerman is trots dat de provincie Overijssel gecertificeerd is voor Asset Management. “Certificering helpt om processen, informatie, rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen politiek, bestuur, planvorming en uitvoering te verduidelijken”.
Lindy Molenkamp, hoofd eenheid Wegen en Kanalen geeft aan ”Als dit op orde is, kan een vervolg gegeven worden aan efficiënt en effectief beheer en onderhoud en vervangingsinvesteringen. Hiermee blijven we, ook in de toekomst, een professionele beheersorganisatie die haar infrastructuur op orde heeft. Met Asset Management zijn we goed in staat de verbinding tussen politiek, bestuur, planvorming en uitvoering beter te leggen”.
“Vanuit politiek en bestuur is er nu een transparante lijn naar de uitvoering.  De opgaven zijn groot, deze systematiek helpt om te prioriteren.  Daar ben ik blij mee en daar kan de provincie Overijssel trots op zijn” aldus gedeputeerde Boerman.

 “Intern draagvlak is cruciaal voor het succes van Asset Management”, verklaart Lindy Molenkamp. “Er is met een programmateam ingezet op bewustwording en kennisontwikkeling bij verschillende doelgroepen. Hiervoor is gerichte communicatie ingezet en zijn veel producten en processen ontwikkelt samen met de medewerkers. Dit kende een aantal volwassenheidsfasen, waarbij het programmateam van een trekkend projectteam langzaam naar een ondersteunend programmateam veranderde voor de onderwerpen waar dit kon. Door de certificering hebben alle medewerkers meer inzage gekregen in de werkzaamheden, samenhang, risicomanagement en prestatiemanagement. “

Over de keuze voor BSI is Lindy Molenkamp tevreden: ”De samenwerking met BSI rondom het certificeringstraject was prima in orde. De afspraken rondom de planning van de beide stages waren helder en voor vragen tussendoor was men beschikbaar. Tijdens de audit(s) werd vanuit een constructieve wijze meegedacht met de provincie en was er aandacht voor onze argumenten”. Eric van Tongeren, de BSI lead auditor vult dit aan: “Er was binnen provincie Overijssel een goede projectstructuur met duidelijke inzage van knelpunten binnen projecten. Er waren goede cijfermatige analyses gemaakt met duidelijk advies naar opdrachtgevers. Bovendien is met succes gewerkt aan de bewustwording van de totale organisatie en de medewerkers.”

Als tip voor organisaties die Asset Management willen implementeren, geeft Lindy Molenkamp ter afsluiting het volgende mee: “De invoering van Asset Management en een kwaliteitssysteem als de ISO 55001 vraagt om betrokkenheid van de lijnorganisatie, waar nodig aangevuld met specifieke kennis en expertise. Een gedeelte ervan kan projectmatig opgepakt worden, maar voor een duurzame implementatie is een certificering een belangrijk en nuttig) onderdeel van het geheel.“

 

Foto: Eltjo Veentjer (commercieel manager BSI, links) overhandigt het Asset Management certificaat aan Bert Boerman (gedeputeerde Mobiliteit, Water en Sociaal, midden) en Lindy Molenkamp (Hoofd eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel, rechts)