Wat is een btw-nummer?

Wat is een btw-nummer?

Een btw-nummer is een nummer, bestaande uit letters en cijfers. Het btw-nummer is maximaal 15 cijfers lang. De eerste twee letters geven de lidstaat aan waarin de eigenaar van het nummer is gevestigd. Zo staat 'DE' voor Duitsland.

Wanneer u uw btw-nummer vermeldt, dient u de twee letters van de lidstaat waarin u gevestigd bent te vermelden (bijv. DK voor Denemarken, EL voor Griekenland en GB voor het Verenigd Koninkrijk.

Hoe wordt btw berekend?

Btw wordt berekend overeenkomstig de dan geldende belastingwetgeving.

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Onjuiste btw-gegevens

Wanneer over een verkoop geen btw wordt geheven, en later blijkt dat de Klant BSI van onjuiste informatie voorzag, behoudt BSI zich het recht voor om de Klant een bedrag in rekening te brengen dat gelijk is aan de btw die anders in rekening was gebracht.