Algemene voorwaarden voor normen en publicaties

Normen, publicaties en software

Betaling

Alle artikelen kunnen niet geretourneerd en niet gerestitueerd worden. Alle facturen met betrekking tot bovenstaande producten dienen voorafgaand aan hun verzending betaald te worden. Normen worden binnen drie weken verzonden naar het opgegeven adres. We accepteren creditcardbetalingen. Bel naar +44 (0) 845 086 9000 voor u uw bestelling bij ons plaatst. Contact per fax of e-mail kan onveilig zijn.

*Op dit artikel is btw van toepassing
** Let op: u betaalt £ 5,00 extra voor de verpakking en verzending

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van alle cursusmaterialen en kopieën daarvan is exclusief eigendom van BSI. De cursusmaterialen kunnen op geen enkele wijze gereproduceerd en in geen enkele vorm verstuurd worden zonder dat daaraan voorafgaand schriftelijke toestemming van BSI is verkregen. Het distribueren of verkopen van cursusmaterialen aan derden is streng verboden. Kopieën van cursusmaterialen waar geen licentie voor is uitgegeven, zijn onwettig.

Aansprakelijkheidsbeperking

De aansprakelijkheid van BSI met betrekking tot een eenmalige gebeurtenis of serie van gebeurtenissen ten aanzien van inbreuken op haar verplichtingen is, op grond van deze Overeenkomst, strikt beperkt tot de kosten die voor de cursus zijn betaald.

Wetgeving

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Engels recht en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk.