Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een veerkrachtige wereld mogelijk maken

Een veerkrachtige wereld mogelijk maken

Red Overlay
Red Overlay

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoording afleggen door middel van transparant en ethisch gedrag voor de gevolgen van onze beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming is veerkrachtiger en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.

Onze betrokkenheid

BSI is met trots een Royal Charter-bedrijf, d.w.z. een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het algemeen belang.  Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een integraal deel van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zodat onze beslissingen en ons handelen van vandaag garant staan voor een betere en veerkrachtigere wereld voor de generaties van nu en morgen.

Onze benadering

Wij gebruiken de ISO 26000:2010 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen om ons sturing te geven. Onze Social Responsibility Commitment beschrijft onze aanpak; ook rapporteren wij jaarlijks over onze prestaties. Wij zijn ondertekenaar van het UN Global Compact en ondersteunen de VN-richtlijnen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Als onderdeel van ons algemeen bestuurskader speelt het Sociaal Responsibility Committee van de Raad van Bestuur een actieve rol in onze activiteiten.