Wat maakt een organisatie veerkrachtig?

Wat maakt een organisatie veerkrachtig?

Red Overlay
Engineers discussing in car plant
Engineers discussing in car plant
Red Overlay

Organizational Resilience Index Report 2021

In 2020 was het vertrouwen in organisatorische veerkracht bij organisaties voor het eerst sinds 2017 gedaald. Het vermogen van deze organisaties om toekomstige marktveranderingen te voorspellen werd al gehinderd door aanzienlijke politieke, economische, sociale en technologische veranderingen, en het vermogen om zich aan te passen werd gezien als de sleutel tot succes.

2020 werd al snel een jaar dat anders was dan alle andere jaren. Veel organisaties hadden de snelle veranderingen door COVID-19 niet kunnen voorzien. De organisatorische veerkracht werd afgelopen jaar sterk op de proef gesteld door onvoorziene, onzekere en complexe situaties voor iedereen.

BSI heeft door middel van deze 4e Organizational Resilience Index onderzoek gedaan bij meer dan 500 organisaties wereldwijd, en gevraagd hoe zij dachten te hebben overleefd, gestabiliseerd, herbouwd en/ of te hebben gepresteerd tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie.

Na de uitdaging het hoofd te hebben geboden en te hebben overleefd, zijn organisaties nu 2021 ingegaan met een hernieuwde perceptie van hun individuele en collectieve veerkracht.


Belangrijkste bevindingen Organizational Resilience Index 2021

 • Er is een meer holistische aanpak ontstaan

  De onvoorspelbare aard van de COVID-19 pandemie leidde ertoe dat organisaties een meer holistische benadering ontwikkelden over de impact op operationele processen voor organisatorische veerkracht.

 • Meer aandacht voor mensen en processen

  Er is een verschuiving geweest in de opvattingen over welke bedrijfsonderdelen de grootste invloed hebben gehad op organisatorische veerkracht. De aandacht voor mensen en processen heeft een toevlucht genomen in waargenomen belang.


 • De aandacht voor mensen en onze planeet heeft een positief effect gehad

  De prioriteit die wordt gegeven aan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers, klanten en gemeenschappen bleek een positieve invloed te hebben gehad op het herstel van de organisatorische veerkracht.

 • Een krachtig herstel vereist een flexibele aanpak

  De organisaties die hebben overleefd, zijn behendig, flexibel en hebben zich kunnen aanpassen. Om te herbouwen, en uiteindelijk te bloeien, moeten organisaties hun visie effectief en duidelijk blijven communiceren, om hun personeel en middelen op elkaar af te stemmen.

Download het rapport