Action Management

Als certificerings- en trainingsinstituut bezoekt BSI veel organisaties. Wij merken dat organisaties vaak tegen dezelfde uitdagingen aanlopen, zoals het volgen van bevindingen en non-conformities, moeite hebben om de oorzaken van problemen te identificeren en het effectief managen van oplossingsgerichte acties.

Onze klanten streven voortdurend naar het stroomlijnen van hun processen en het verbeteren van hun organisatie. BSI heeft Action Manager ontwikkeld om organisaties te helpen bij het identificeren van verbetermogelijkheden en het optimaal benutten van deze mogelijkheden. 


Action Manager is een krachtige online tool en stelt organisaties in staat non-conformities eenvoudig en accuraat te verwerken en te managen. Action Manager biedt u een end-to-end oplossing die organisaties helpt om:

  • bevindingen van overal in de organistie vast te leggen en te volgen
  • onderzoeken uit te voeren om de oorzaak van de issue vast te stellen
  • het gehele actie management proces te volgen
  • veranderingen efficiënt in te voeren
  • ervoor te zorgen dat issues snel en effectief opgelost worden

Daarnaast bieden krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden en de dashboards real time inzicht in de herstelprocessen, van begin tot eind.

Action Manager kan worden afgestemd met andere managementsysteem gerelateerde processen zoals audits, non-conformities, incidentmanagement en bevindingen van een BSI audit. Onafhankelijk van de bron van de issue of van hoeveel afdelingen erbij betrokken zijn, Action Manager kan de oplossing effectief managen.


Wat is Action Manager?

Bekijk onze filmpjes en leer wat Action Manager inhoudt.


Top 5 voordelen

  • Snellere afsluiting van acties: geautomatiseerde, voorgedefinieerde workflow
  • Verbeterd Taakmanagement: bewustzijn van de rollen en het eigenaarschap
  • Inzicht in de processen:  real-time rapporteren met audithistorie en versiecontrole
  • Efficiënt met resources: acties worden tijdig en effectief geïmplementeerd
  • Effectieve compliance: consistente en bewezen format voor CAPA voor mensen, afdelingen en locaties


Begin klein en groei

U kunt met een laag risico en lage kosten een abonnement op BSI Action Manager nemen. Het is geschikt voor elk type organisatie, van klein tot zeer groot. Het kan gebruikt worden voor elke (combinatie van) ISO norm(en) of andere bedrijfsverbetering.