Regulier ISO 27001:2013 Informatiebeveiliging

ISO/IEC 27001: 2013 is de internationale norm voor informatiebeveiliging (ISMS).

Deze summer course regulier ISO/IEC 27001 Informatiebeveiliging is een combinatie van de training Introductie ISO/IEC 27001:2013, Implementatie ISO/IEC 27001:2013 en Intern Auditor ISO/IEC 27001:2013.

Tijdens deze summer course wordt voor u duidelijk wat de norm inhoudt, hoe ISO/IEC 27001 op te zetten en in te voeren in de eigen organisatie en worden uw auditkennis en -vaardigheden (verder) ontwikkeld om als intern auditor het ISMS te auditen. Daarnaast staat ‘risk based thinking’ versus ISO 31000 centraal in een speciale plenaire sessie.


Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor diegene die de vereisten van ISO/IEC 27001 wil begrijpen, betrokken is bij het implementeren en/of het onderhoud van ISO/IEC 27001. En voor medewerkers die zich bezighouden met het monitoren van de prestaties van het managementsysteem en verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van interne audits.

Voor deze summer course is geen directe voorkennis vereist. Wel adviseren wij u om ISO 27001:2013 voorafgaande aan de training gelezen en, als mogelijk, bestudeerd te hebben.

Na afloop:

Meer in detail en concreet betekent dit dat u na afloop van het onderdeel ‘introductie’:

 • u de geschiedenis en ontwikkeling van ISO 27001 kent
 • u weet wat er wordt verstaan onder informatiebeveiliging
 • u de aspecten en eisen van ISO 27001 kent

Meer in detail en concreet betekent dit dat u na afloop van het onderdeel ‘implementeren’:

 • u weet hoe u de eisen uit ISO 27001 in uw eigen organisatie kunt toepassen
 • u de voordelen kent van een effectief ISMS
 • u weet hoe u de kernbegrippen en belangrijkste eisen van ISO 27001:2013 kunt implementeren

Meer in detail en concreet betekent dit dat u na afloop van het onderdeel ‘intern auditen’:

 • u uitleg kunt geven over de ISO 19011 richtlijn voor het auditen van een managementsysteem
 • u de toepassing van deze richtlijn op het auditen volgens ISO 27001:2013 kunt beschrijven
 • u een audit kunt initiëren, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen
 • u kunt beoordelen of (delen van) het ISMS voldoet aan ISO 27001:2013
 • u uw benodigde ISO 27001:2013 auditkennis en –vaardigheden verder heeft ontwikkeld

Na afloop van de summer course ontvangt u een bewijs van deelname certificaat.

De leermethode

Deze 4-daagse summer course biedt u een gevarieerd programma, bestaande uit intensieve trainingen in combinatie met sportieve, gezellige en smaakvolle activiteiten. De afwisseling tussen de diverse activiteiten zorgt voor een goede balans tussen leren, oefenen en ontspannen.

Om uw vermogen om kennis vast te houden nog verder te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te kunnen passen, staat in onze trainingen het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel. 

 • Hoofd: kennis - weten wat er in ISO 27001 staat, (achtergrond)kennis opdoen
 • Hart: houding - waarom ISO 27001 gebruiken, wat is het nut van de norm voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen
 • Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

In de summer course wordt veel gebruik gemaakt van herkenbare praktijkvoorbeelden en opdrachten die individueel of in groepsverband worden gemaakt. De training vindt plaats op basis van activiteiten en heeft bewezen een positief effect op de arbeidsprestaties te hebben en gelijktijdig tijd en kosten te besparen doordat in de training al eerste stappen voor de eigen organisatie worden gezet.

Het BSI trainingsmateriaal is in eerste instantie ontwikkeld door het BSI hoofdkantoor in Engeland. Door de centrale rol van BSI in de commissie waarin ISO 27001:2013 tot stand is gekomen, is in het materiaal informatie uit eerste hand opgenomen.

De combinatie van het state of the art materiaal, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.

Praktische informatie

De training is in het Nederlands, het trainingsmateriaal is Engelstalig. Wij verwachten u de eerste dag minimaal 30 minuten voor aanvang van de training in verband met het inchecken in het hotel. 

Uw summer course is inclusief 3 overnachtingen met ontbijt, een 2 & 3-gangen diner & BBQ, elke dag een uitgebreide lunch met healthy items en fair trade streekproducten, hartige tussendoortjes en een leerzame sportieve activiteit.