IECQ-gebieden

BSI hanteert de onafhankelijke IECQ- (internationaal) en BS 9000-systemen (nationaal) om elektronische componenten te certificeren waarvoor kwaliteit is beoordeeld in aanvulling op het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf. Een leverancier met een IECQ- en/of BS 9000-certificatie biedt dan ook een beduidend hoger niveau van onafhankelijke kwaliteitsgarantie dan een leverancier met een eigen kwaliteitsgarantie of die van de klant.Deze programma's bouwen voort op basis van een kwaliteitsmanagementsysteem naar ISO 9001 en richten zich op de kwaliteitsbeoordeling van het product door middel van een aantal goedkeuringen voor product kwaliteitsgarantie.

 • Goedgekeurd component (inclusief erkenning van bekwaamheid)
 • Goedgekeurd proces
 • Testlaboratoria (inclusief BS 9000)
 • Avionica-componentenbeheer (ECMP)
 • Hazardous Substance Process Management (HSPM)
 • BS 9000 goedgekeurd product
 • Fabrikantgoedkeuring (inclusief BS 9000)
 • Specialistische aannemer
 • Component distributeur (inclusief BS 9000)


Goedgekeurd component

IECQ-certificatie voor goedgekeurde componenten kan worden toegepast op elektronische componenten, producten, verwante materialen en montage waarvoor een technische norm of specificatie bestaat of een klantspecificatie die is geaccepteerd voor gebruik in het IECQ-systeem. Dit is van toepassing op, maar niet beperkt tot: siliciumplakken, geïntegreerde en discrete elektronische componenten, connectoren, printplaten, componenten/producten/materialen die helpen bij de constructie, installatie en het gebruik van elektronische componenten. Zoals isolatoren van keramisch materiaal en koel platen.

Component fabrikanten zijn de bron voor goedgekeurde componenten in IECQ- en BS 9000-programma's. Om een goedgekeurd component fabrikant te worden binnen deze programma's, dient het kwaliteitssysteem van het bedrijf niet alleen onafhankelijk te worden beoordeeld op basis van ISO 9001, maar ook op basis van de aanvullende vereisten van de IECQ-systeemregels.

Fabrikanten kunnen kiezen uit de product goedkeuringen die beschikbaar zijn voor hun specifieke bedrijfsbehoeften en/of componentensector. De typen product goedkeuring die een component fabrikant ter beschikking staan zijn Goedgekeurde component en Goedgekeurd proces.

Download de IECQ-brochure over goedgekeurde componenten van de IECQ-website


Testlaboratoria

Onafhankelijke testlaboratoria spelen een essentiële rol in de IECQ- en BS 9000-programma's voor de goedkeuring van elektronische componenten.  Om testlaboratorium te worden voor de programma's, wordt het bedrijf niet alleen onafhankelijk beoordeeld op basis van de vereisten van BS EN ISO/IEC 17025, maar ook op de aanvullende vereisten voor goedkeuring van IECQ- en BS 9000-testlaboratoria.

IECQ- en BS 9000-programma's staan tests op locatie bij de fabrikant toe onder toezicht van de goedkeurende instantie.  Voor gespecialiseerde tests of in het geval dat de expertise van een testlaboratorium nodig is, worden verschillende testlaboratoria goedgekeurd volgens de IECQ- en BS 9000-systemen.

Alleen onafhankelijke laboratoria die volgens de IECQ- en BS 9000-systemen zijn goedgekeurd, mogen tests uitvoeren voor volgens IECQ en BS 9000 goedgekeurde fabrikanten.

Testlaboratoria die volgens IECQ en BS 9000 zijn goedgekeurd, mogen ook voorraad voor component distributeurs opnieuw valideren uit naam van de oorspronkelijk goedgekeurde fabrikanten.


Avionica-componenten beheer (ECMP)

Het componenten beheer voor de Avionica sector is een recente aanvulling op de IECQ-goedkeuring programma's. 

IECQ-goedkeuring voor componenten beheer is ontwikkeld voor de audit van Avionica-OEM's (Original Equipment Manufacturers) ten aanzien van IEC-publicaties op twee hoofdvlakken.

 • Schema's voor beheer van elektronische componenten overeenkomstig IECQ TS 62239-1
 • Het gebruik van halfgeleider apparaten buiten de door de fabrikant gespecificeerde temperaturen overeenkomstig IEC TR 62240.

OEM's die met goed gevolg de audit op dit gebied doorlopen, krijgen onafhankelijke bevestiging dat ze het gebruik van elektronische componenten voor apparatuur en sub-componenten voor het gebruik in ruimtevaart valideren en controleren. Het programma is ontwikkeld door de IEC Avionics Implementation Working Group (AIWG) met vertegenwoordiging van alle belanghebbenden uit de ruimtevaart sector.

Het dient duidelijk te zijn dat deze goedkeuring niet hetzelfde is als productcertificering.

Een OEM met Component Management-goedkeuring volgens IECQ heeft voldaan aan de volgende technische vereisten voor elektronische componenten beheer:

 • Selectie van componenten
 • Toepassing van componenten
 • Kwalificatie van componenten
 • Kwaliteitsgarantie van componenten
 • Betrouwbaarheid van componenten
 • Compatibiliteit van componenten/proces
 • Component gegevens
 • Configuratie regeling

De bovenstaande vereisten worden aangetoond tijdens de beoordeling van het kwaliteit beheersysteem van de OEM voor de levering van Avionica-apparatuur en subcomponenten aan de ruimtevaart sector.

Goedkeuring van component beheer is niet beschikbaar onder BS 9000.


Hazardous Substance Process Management (HSPM)

De vereisten van IECQ HSPM (Hazardous Substance Process Management) zijn ontwikkeld voor de evaluatie van de processen van apparatuur fabrikanten en verwante organisaties ten aanzien van de naleving van QC 080000 IECQ HSPM (IECQ HSPM) en de processen volgens ISO 9001 QMS.

IECQ HSPM voorziet in de vereisten die worden gebruikt om de internationale markt te laten zien dat de organisatie processen heeft ontwikkeld, gedocumenteerd en geïmplementeerd voor het beheer van de productie, selectie en het gebruik van elektronische componenten, montage, processen en verwante materialen overeenkomstig HSF-vereisten van de klant, op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau (richtlijn 2011 / 65 / EU-herschikking, richtlijn 2012 / 19 / EU-herschikking en andere plaatselijke milieu verordeningen) voor hun activiteiten.

Download de brochure over het IECQ Hazardous Substances Process Management-programma van de IECQ-website


BS 9000 goedgekeurd product

Veel product goedkeuringen vallen nog steeds onder BS 9000, het Britse, nationale goedkeuringsprocedure voor elektronische componenten. Producten die zijn goedgekeurd volgens BS 9000 zijn nog altijd vereist voor langdurige, militaire en professionele elektronische toepassingen.

Het register wordt bijgewerkt wanneer de wijzigingen aan de goedkeuringen dit voorschrijven. De actuele versie is altijd beschikbaar om te downloaden.

Download hier het PD 9002 register (pdf - 440Kb).


Erkenning van bekwaamheid van fabrikant

Erkenning van bekwaamheid is een veel toegepaste vorm van goedkeuring die beschikbaar is in de IECQ- en BS 9000-programma's. Goedkeuring is gebaseerd op eindtests en periodieke tests zoals uiteengezet in een kwaliteitsplan (een zogenaamd Capability Manual, oftewel capaciteiten handleiding) die wordt uitgegeven door de fabrikant.

Componenten die op dit moment worden gecertificeerd volgens Erkenning van bekwaamheid zijn onder meer hybride microcircuits en (niet-gemonteerde) printplaten.


Goedgekeurd proces

Onderaannemers die verwerking, services of de productie van onderdelen en materialen bieden, kunnen nu voor het eerst als zelfstandige eenheden worden gecertificeerd volgens het IECQ-systeem. Onderaannemers die deelnemen aan het IECQ-programma, kunnen deze service aanbieden aan component fabrikanten. Daarmee geven ze het deels voltooide component erkenning als een goedgekeurd proces binnen het programma. Om de status Goedgekeurd proces te bereiken binnen het IECQ-programma, wordt het bedrijf onafhankelijk beoordeeld volgens de IECQ-systeemregels en de relevante norm die is erkend voor het proces in deze sector. Het Goedgekeurde proces is opgenomen in de IECQ-certificering procedures voor aannemers die services bieden aan de elektronische-componentensector. Dit is gebaseerd op het beheer van kwaliteitsfactoren en bijbehorende kritieke parameters die zijn omschreven in een kwaliteitsplan (een zogenaamd Process Manual, proceshandleiding) en wordt uitgegeven door de aannemer.

Processen die zijn gecertificeerd zijn onder meer connector montage/-distributie en ontwerp van printplaten. Veel andere processen kunnen volgens het IECQ-systeem worden goedgekeurd op voorwaarde dat er een erkende industrienorm beschikbaar is voor dat proces.

Goedgekeurd proces is niet beschikbaar in het BS 9000-systeem.

Download de IECQ-brochure over Goedgekeurde processen van de IECQ-website


Component distributeurs

Component distributeurs zijn een wezenlijk onderdeel van de logistieke keten voor goedgekeurde, elektronische componenten binnen zowel het IECQ- als het BS 9000-programma. Om een component distributeur te worden binnen de programma's, wordt het bedrijf niet alleen onafhankelijk beoordeeld op basis van de vereisten van ISO 9001, maar ook op de aanvullende vereisten voor goedkeuring van IECQ-distributeurs. Dit maakt het mogelijk om componenten met IECQ en BS 9000 volledig te traceren.

Component distributeurs die volgens IECQ en BS 9000 zijn goedgekeurd, hebben toestemming van de goedgekeurde fabrikant om zijn goedgekeurde componenten op voorraad te hebben en te distribueren. Naleving van de IECQ- en BS 9000-vereisten zorgt ervoor dat de verwerking en opslag van goedgekeurde componenten altijd kan worden herleid naar de productie batches van de oorspronkelijke fabrikant. De afgesproken houdbaarheid periode en hervalidatie van voorraden (indien nodig) waarborgen de kwaliteit van het goedgekeurde component terwijl dit 'op voorraad' is.

Component distributeurs die zijn goedgekeurd volgens IECQ en BS 9000 hebben toestemming om de batches van de oorspronkelijke fabrikant onder te verdelen en volgens het programma vrij te geven met het conformiteitsmerk of de conformiteitsverklaring van de leverancier. Componenten die worden vrijgegeven door goedgekeurde component distributeurs zijn onder meer weerstanden, condensators, filters, connectors, transformators en halfgeleiders.

Voor de eindgebruiker van elektronische componenten bieden component distributeurs die zijn goedgekeurd overeenkomstig IECQ en BS 9000 een handige bron van componenten waarvoor de kwaliteit in kleinere hoeveelheden is beoordeeld dan normaal gesproken wordt geleverd door de goedgekeurde fabrikant.