Brandpreventie apparaten voor IT en elektriciteit

Voedingsbronnen
Voedingsbronnen worden gebruikt als onderdeel van of onafhankelijk van de meld- en indicatie apparatuur. De voedingsbronnen kunnen gebruikt worden in een brandmeld systeem waarvoor een extra voedingsbron vereist is, zoals rook aanzuig systemen.

BSI biedt:
CE-markering en Kitemark-certificeringen voor de vereiste normen voor voedingsbronnen, ingang-/uitgang apparaten en kortsluiting isolatoren (zie rechts). Daarnaast biedt BSI volledige naleving tests voor de Richtlijn inzake laagspanning (LVD).

BS EN 54-4: 1998
Voedingen voor branddetectie- en brandalarm systemen Voeding systemen

BS EN 60950-1:2006+A12:2011
Veiligheid van IT-apparatuur. Algemene eisen

Ingang-/uitgang apparaten
Deze apparaten worden gebruikt om extra functionaliteit aan een brandmeld systeem toe te voegen. De apparaten dienen tijdens een alarm situatie als koppeling tussen het brandmeld systeem en randapparatuur. Deze apparaten kunnen bijvoorbeeld magnetische vergrendelingen op brandwerende deuren activeren, zorgen dat de productie in een vestiging wordt stilgelegd, rookk leppen activeren, enz.

BSI biedt:
Naast CE- en Kitemark-certificeringen voor de vereiste normen voor CIE's en ECD's (zie hieronder), kan BSI volledige nalevingstests voor de Richtlijn inzake laagspanning (LVD) bieden. Bovendien zijn we een van de weinige geaccrediteerde instanties die tests en certificeringen voor BS EN 12094 mag uitvoeren. De schema's voor Kitemark-certificering houden ook automatisch kwalificatie voor naleving van de CE-markering in.

BS EN 54-18: 2005
Voedingen voor branddetectie- en brandalarm systemen. Ingang-/uitgang apparaten

Kortsluiting isolatoren
Kortsluiting isolatoren worden gebruikt om de detectielus te beschermen tegen schade die kan ontstaan door kortsluitingen. De isolatoren zorgen ervoor dat de lus blijft werken. Tegelijkertijd sturen ze een foutmelding naar de CIE, zodat een technicus de lus kan controleren.

BS EN 54-17: 2005
Voedingen voor branddetectie- en brandalarm systemen. Kortsluiting isolatoren.