Brandmeld- en indicatie apparatuur

Meld- en indicatie apparatuur

Brandmeldcentrales of meld- en indicatieapparatuur (Control and Indicating Equipment, CIE) vormen het hoofdschakelbord van het brandmeld- en brandalarmsysteem.  Een adresseerbare CIE toont een breed scala aan gegevens over een brand/gebeurtenis, zoals de exacte locatie.  Minder vernuftige, conventionele CIE's tonen alleen bij benadering de ruimte waarin de brandmelder werd geactiveerd.

BS EN 54-2:1997+A1:2006
Meld- en indicatie apparatuur voor branddetectie- en brandalarmsystemen

BS EN 54-4:1998
Voedingen voor branddetectie- en brandalarmsystemen

BS EN 54-13:2005
Dit is de norm die vaststelt of de onderdelen van een branddetectie- en brandmeldsysteem compatibel en/of met elkaar te koppelen zijn.

De Europese nationale regelgevende instanties bepalen steeds vaker dat systemen compatibel moeten zijn, willen ze aan hun nationale richtlijnen voor installatie voldoen. Daarnaast vragen ook bestekschrijvers steeds vaker dat branddetectie- en brandalarmsystemen die in zakelijke gebouwen geïnstalleerd worden aan BS EN 54-13 voldoen.

Neem vandaag nog contact op met BSI. Ons laboratorium kan u een UKAS-geaccrediteerd testrapport bieden. Bovendien kan ons certificeringsteam een Kitemark-certificaat voor BS EN 54-13:2005 bieden voor compatibiliteit van de onderdelen van uw branddetectie- en brandalarmsysteem.

Brandblus panelen

Brandbluspanelen of elektrische automatische meld- en vertragingsapparaten (Electrical Automatic Control and Delay Devices, ECD) worden gebruikt om specifieke ruimten met een hoog risico of met een hoge waarde, zoals computerruimtes, te beschermen.

De brandmeldcentrales geven een signaal. Wanneer de ECD het signaal ontvangt, wordt de informatie verwerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele noodzakelijke vertragingen voordat de brand wordt geblust middels CO2, inert gas of halogeen gas. Deze gassen worden in de beschermde ruimte gespoten, waardoor de brand wordt geblust.

BS EN 12094-1: 2003
Vaste brandblussystemen - onderdelen voor gasblussystemen - eisen en testmethodes voor elektrische automatische meld- en vertragingsapparaten.

BSI biedt:

Naast CE-keuringen en Kitemark-blauwdrukken voor de verplichte normen voor CIE's en ECD's (zie links op deze pagina) kan BSI ook volledige nalevingstests voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voor de laagspanningsrichtlijn (Low Voltage Directive, LVD) bieden. Bovendien zijn we een aangemelde instantie voor de richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen (Marine Equipment Directive, MED).

De Kitemark schema's voor deze producten bevatten automatisch de naleving van de CE-markering.