Brandblus apparatuur

Brand blussers

Alle brand blussers moeten rood zijn, ongeacht hun inhoud. De enige uitzondering geldt voor een patch die niet meer dan 5% van het oppervlak van de brandblusser mag bestrijken en waarop het blusmiddel staat aangegeven.

Het is van wezenlijk belang dat alle brand blussers worden getest overeenkomstig de juiste normen en dat ze de juiste certificeringsmarkeringen op zich dragen.Testdiensten van BSI

BSI kan niet alleen nalevingstests uitvoeren voor de hieronder vermelde normen, maar biedt ook volledige testpakketten, met tests op locatie en integrale bezoeken met meerdere beoordelingen voor CE-certificeringen (drukapparatuur en waterrichtlijnen) en Kitemark-certificeringen. BS EN 1866-1 kan worden getest voor de Richtlijn voor apparaten onder druk en/of voor de de Richtlijn voor mobiele apparaten onder druk. De blauwdrukken voor Kitemark-certificering houden ook automatisch kwalificatie voor naleving van de CE-markering in.

BS EN 3-7: 2004
Mobiele brandblussers.  Eigenschappen, prestatie-eisen en testmethoden.

BS EN 3-8: 2006
Aanvullende eisen voor EN3-7: testen van bouw en weerstand tegen druk en mechanische tests voor
brandblussers met een maximaal toegestane druk die gelijk is aan of lager dan 30 bar.

BS EN 3-9: 2006
Aanvullende eisen voor EN3-7 voor weerstand tegen druk van CO2-blussers

BS 6165: 2002
Specificatie voor kleine wegwerp blussers op basis van aerosol

BS EN 1866-1: 2007
Mobiele brandblussers.  Eigenschappen, prestaties en testmethoden.


Waternevel systemen

Waternevel systemen werken op een soortgelijke wijze als standaard sprinklerinstallaties. In tegenstelling tot sprinklerinstallaties produceren ze geen overvloedig bluswater maar een fijne waternevel. De stoom die effectief wordt geproduceerd, gebruikt de energie van het vuur tegen zichzelf  en koelt hete voorwerpen af. Er ontstaat een atmosfeer die niet ontbrandbaar is.

Er zijn drie soorten nevel systemen: Lage druk <12,5 bar, middelhoge druk:>12,5 en < 35 bar en hoge druk: >35 bar.

Test diensten van BSI

BSI kan Kitemark-certificeringen verstrekken voor FM-goedgekeurde waternevel systemen. BSI kan echter geen Kitemark-certificeringen verstrekken voor systeem onderdelen.

FM 5560
Waternevel systemen

BS ISO 15371
Schepen en maritieme objecten (bescherming van frituur apparaten in kombuizen)


Blus dekens

Blus dekens worden voornamelijk gebruikt om branden in keukens te blussen. Ze vormen echter ook een effectieve methode om bijvoorbeeld personen in te wikkelen wanneer hun kleding vlam vat.  Sommige blus dekens kunnen meerdere keren gebruikt worden. Dit dient duidelijk op de verpakking aangegeven te worden. Wanneer een blus deken eenmalig gebruikt kan worden, mag deze niet opnieuw gebruikt worden: de blus eigenschappen van de deken kunnen immers aangetast zijn.

Er zijn twee soorten blus dekens: industriële blus dekens voor bedrijfs keukens en huishoudelijke blus dekens voor thuisgebruik.

Test diensten van BSI
Volledige naleving test voor BS EN 1869 en BS 7944 én Kitemark-certificering voor de hierboven genoemde blauwdruk.  De Kitemark schema's voor deze producten bevatten automatisch de naleving van de CE-markering.

BS EN 1869:1997
Blus dekens

BS 7944: 1999
Zware blus dekens van Type I en
Zware beschermende dekens van Type 2.


Vaste brand systemen

Brandslangen en aansluitingen
Wereldwijd maken brandweermannen gebruik van platte brandslangen. Deze slangen zijn wellicht de belangrijkste blus instrumenten. 

Alle brandslangen met een Kitemark-certificaat voldoen aan de eisen van de normen ten aanzien van bouw, afmetingen, gewicht, barstdruk, hechting, vochtopname, flexibiliteit, warmte veroudering, slijtvastheid en ozon bestendigheid. Iedere slang ondergaat een druktest, waarna de slang correct wordt gemarkeerd. De blauwdrukken voor Kitemark-certificering houden ook automatisch kwalificatie voor naleving van de CE-markering in.

BS 6391 -Type 1
Brandslangen - geen warmtebehandeling toegepast, vloeistof absorberend
BS 6391 -Type 2
Brandslangen - uitwendige coating tegen vloeistof absorptie
BS 6391 -Type 3
Brandslangen - uitwendige coating tegen slijtage
BS EN 694: 2001
Brandslangen.  Half stugge slangen voor vaste systemen
BS 336: 1989
Koppelingen en hulpapparatuur voor brandslangen

Brandslang haspels
Er zijn twee belangrijke soorten haspels: automatische haspels en handmatige haspels. U kunt niet alleen een Kitemark-certificering voor de hierboven vermelde normen behalen, maar u kunt ook een volledige naleving test overeenkomstig de Richtlijn voor bouwproducten uitvoeren.

BS EN 671-1: 2001
Slang haspels met een half stugge slang
BS EN 671-2: 2001
Slang systemen met een platte slang

Brandkraan ventielen
Naast een Kitemark-certificering voor de hierboven vermelde normen, bieden we ook een zelfstandige CE-markering voor BS EN 14339. We kunnen de tests op locatie en in de uitgebreide testfaciliteiten van BSI uitvoeren. U kunt de tests bovendien uitbreiden met volledige nalevingstests voor de Richtlijn voor bouwproducten.

BS 750: 2006
Specificatie voor ondergrondse brandkranen en frames en kappen voor oppervlak behuizingen.
BS EN 14339: 2005
Ondergrondse brandkranen
BS 5041-1: 1987
Apparatuur voor brandkraan systemen.  Specificatie voor overloop ventielen voor natte stijg leidingen.
BS 5041-2: 1987
Apparatuur voor brandkraan systemen.  Specificatie voor overloop ventielen voor droge stijg leidingen.
BS 5041-3: 1975
Apparatuur voor brandkraan systemen.  Specificatie voor kleppen van inlaten voor droge stijg leidingen.
BS 5041-4: 1975
Apparatuur voor brandkraan systemen.   Specificatie voor behuizingen van overloop ventielen voor droge stijg leidingen.
BS 5041-5: 1974
Apparatuur voor brandkraan systemen.  Specificatie voor behuizingen voor schuiminlaten en inlaten van droge stijg leidingen.