Brand detectie en alarmen

Rookalarmen en warmte detectoren

Rookmelders 
Rookmelders of -sensors zijn gevoelig voor rook in de omringende ruimte. Foto-elektrische/optische rookmelders maken gebruik van een led (Light Emitting Diode) en een fotodiode die de ruimte waarneemt. Rookdeeltjes die de kamer binnendringen leiden ertoe dat het led licht wordt verstrooid, waarna de alarmstatus wordt geactiveerd. Ionisatierookmelders maken gebruik van een ionisatiekamer. Rookdeeltjes die de kamer binnendringen, hechten zich aan de ionen, waardoor de stroom wordt onderbroken, waarna het alarm wordt geactiveerd.

Warmte detectoren
Warmte detectoren detecteren veranderingen in de omgevingstemperatuur, waarna ze een alarmstatus naar de CIE sturen. Stijgsnelheiddetectoren meten de snelheid waarmee de temperatuur stijgt en vaste temperatuur detectoren reageren wanneer een ingestelde temperatuur wordt bereikt.

Multicriteria-detectoren
Deze detectoren vormen een combinatie van rook- en warmte sensors en kunnen adresseerbaar of conventioneel zijn uitgevoerd. Het verschil komt tot uiting in de mate van communicatie met de hoofd brandmeldcentrale.

Rookalarmen voor doven en hardhorenden
Rookindicators voor doven en hardhorenden bestaan uit één of twee vormen: visueel, waarbij de persoon wordt gewaarschuwd door middel van een signaal lamp, of tactiel, waarbij de persoon wordt gewaarschuwd door een trillend systeem onder een kussen. Wanneer u een visueel rookalarm in een slaapkamer plaatst, voldoet u aan Deel M van de Britse Building Regulations. Er is een certificering beschikbaar voor Rook-/Warmte- of CO-detectoren en/of voor de individuele onderdelen die deel uitmaken van de set.

Het Kitemark is het enige kwaliteitskeurmerk in dit veld, waardoor fabrikanten zich op product niveau kunnen onderscheiden en een betere reputatie in de markt kunnen krijgen. Het Kitemark wordt door tal van lokale autoriteiten hoog gewaardeerd en gespecificeerd. Het keurmerk biedt fabrikanten die lokale verzorgingstehuizen ontwerpen en renoveren een concurrentievoordeel.

De uitgebreide faciliteiten van BSI
Dankzij de indrukwekkende rook- en warmtetunnels kan BSI volledige tests aanbieden voor naleving van CE- en Kitemark schema's overeenkomstig de verplichte normen voor rook- en warmtemelders. We kunnen combinatietesten aanbieden voor multicriteria detectoren. We kunnen deze test bovendien verder uitbreiden met volledige naleving tests voor de LVD- en ATEX-richtlijnen. De blauwdrukken voor Kitemark-certificering houden ook automatisch kwalificatie voor naleving van de CE-markering in.

Rookmelders - BS EN 54-7: 2001
Branddetectie- en brandalarm systemen. Rookmelders Puntdetectoren die gebruik maken van verstrooid licht, overgedragen licht of ionisatie

Warmte melders - BS EN 54-5: 2001
Branddetectie- en brandalarm systemen. Warmte melders. Puntdetectoren

Mogelijkheden voor rook- en warmtetunnels

  • Warmte generatie tot warmtemelders in klasse C
  • Via software opwekking van rook van filterpapier en aërosol
  • Automatische alarmregistratie
  • Drie-fase voor warmteopwekking en enkele fase voor rook opwekking
  • Test twee melders op een willekeurig tijdstip
  • Vastleggen van gegevens tijdens de testcyclus voor herhaalbaarheid
  • Optische alarmen en ionisatie'alarmen
  • Temperatuur tests van 0ºC tot 55ºC voor verhoogde en verlaagde temperatuur cycli

Sirenes of brandalarm apparaten
Sirenes of brandalarm apparaten vormen de manier waarop branddetectie- en brandalarm systemen aanwezigen in een gebouw waarschuwen voor een mogelijk of dreigend brandgevaar. Sirenes zijn in verschillende vormen en maten te verkrijgen en hun geluid opbrengst varieert in niveau, frequentiebereik en tijdpatroon. Alle sirenes moeten niettemin aan de eisen van dezelfde productnorm voldoen.

Er zijn twee soorten sirenes: voor intern en extern gebruik. Het grootste verschil tussen de twee sirenes is de mate van bescherming tegen het binnendringen van water of vreemde stoffen middels rubberen afdichtingen, het ontwerp van de buiten behuizing en de ernstgraad van toegepaste omgevingstests. Het overgrote deel van de sirenes is ontwikkeld om gekoppeld te worden aan brandmeldcentrales. Gewoonlijk zijn ze zo gemaakt dat ze kunnen worden aangesloten op een voeding van 24V. 

Er zijn echter verschillen tussen de brandalarm systemen en de fabrikanten van deze systemen.

Test mogelijkheden van BSI
De galmkamer van BSI maakt het testen van de sirenes overeenkomstig BS EN 54-3 mogelijk en voldoet aan de product eisen voor huishoudelijke/zakelijke markten ten aanzien van omvang, frequentie en geluidsniveau.

BS EN 54-3: 2001
De eisen, testmethodes en prestatiecriteria voor de sirenes in een vaste installatie - intern en extern 

Visuele alarm apparaten
Tot voor kort bestond er geen Europese norm voor de bouw, stevigheid en bediening van visuele alarmen. Nu is er echter EN 54-23:2010 waarin de eisen, testmethoden en prestaties van visuele alarmapparaten worden beschreven. Bovendien is er een Kitemark-blauwdruk voor de certificering van visuele alarmapparaten beschikbaar.

Bedrijfspanden en openbare gebouwen moeten aan de eisen van de Britse wet inzake discriminatie van personen met een beperking (Disability Discrimination Act; DDA) voldoen. Deze wet houdt de aanbieder van diensten of de medewerker van een aanbieder verantwoordelijk voor de zorg dat er redelijke aanpassingen worden gedaan voor personen met een beperking. Hieronder valt, onder bepaalde omstandigheden, het gebruik van visuele alarmen die ervoor moeten zorgen dat personen met een gehoor beperking dezelfde kans als andere aanwezigen in een gebouw hebben om gewaarschuwd te worden voor de brand. Het visuele alarm moet gelijk zijn aan hoorbare versies en is afhankelijk van een aantal factoren en van een risicobeoordeling.

Deze producten komen in aanmerking voor een Kitemark-certificering, zodat fabrikanten kunnen bewijzen dat hun producten aan de eisen van de nieuwe norm voldoen en zodat bestekschrijvers en inkoopteams opnieuw op de integriteit van het Kitemark kunnen vertrouwen om de kwaliteit en geschiktheid van het product aan te tonen, zodat eindgebruikers ervaren dat hun veiligheid en welzijn gegarandeerd zijn.

Om de risico's te kunnen beheren en om het aantal incidenten te kunnen verminderen, zoeken bestekschrijvers en inkoopteams in openbare en private sectoren naar kwalitatief hoogwaardige, veilige en betrouwbare producten. Omdat Kitemark-blauwdrukken volledige audits vereisen voor een licentie wordt toegekend, waarna ook jaarlijks herbeoordelingen moeten plaatsvinden om te controleren of de normen worden gehandhaafd, is het Kitemark één van de toonaangevende certificering schema's in het Verenigd Koninkrijk. Het resultaat is dat een producent eenvoudig een CE-markering kan verkrijgen wanneer deze al over het Kitemark beschikt. De CE-markering werd in december 2010 gelanceerd en is in maart 2013 verplicht voor producten die op grond van de Richtlijn voor bouwproducten in de EU worden verkocht.

De specialistische faciliteiten van BSI voor het testen van visuele alarmen, gevestigd in de laboratoria in Hemel Hempstead, kunnen ook worden gebruikt voor voorafgaande beoordelingen en voor het uitvoeren van ontwikkelingstests voordat de volledige typegoedkeuring plaatsvindt. Klanten kunnen de faciliteiten bovendien afhuren om indicatieve tests voor ontwerp ontwikkelingen uit te voeren teneinde producten te ontwikkelen die aan de eisen van nieuwe normen of regels voldoen.

Spraakalarmen
Mensen zijn geneigd om sneller en gepaster te reageren op duidelijke instructies dan op het geluid van bellen of sirenes. Spraakalarmen in brandmeld systemen kunnen duidelijke en nauwkeurige spraakberichten afspelen, waardoor de onzekerheid en verwarring in noodsituaties tot een minimum beperkt kunnen worden.

Na de introductie van de nieuwe Europese norm voor spraakalarmen en indicatie-apparatuur, in 2008, hebben fabrikanten van producten die aan deze norm moeten voldoen, nu, dankzij het Kitemark-certificaat, de kans om hun product reputatie te verbeteren en om een voorsprong in de markt te behalen.

BS EN 54-16: 2008
Meld- en indicatie-apparatuur met spraakalarmen

Hand meld punten
Ondanks geavanceerde technologieën is de menselijke observatie nog steeds de meest betrouwbare vorm van brandmelding. Daarom bestaan branddetectie- en brandalarmsystemen nog steeds uit handmeldpunten. Deze handmeldpunten stellen aanwezigen in staat om het alarm voor het ontruimen van het gebouw te activeren.

Ongeacht of een handmeldpunt adresseerbaar of conventioneel is, het basisprincipe blijft hetzelfde: het glas moet gebroken worden, waarna op een knop gedrukt kan worden. De meld- en indicatie apparatuur (CIE) interpreteert het signaal van de knop als een brandalarmsignaal, waarna de apparatuur overschakelt naar de brandalarm modus. Vanwege de betrouwbaarheid van handmeldpunten, bestaat het afgegeven signaal uit een onderbreking signaal. Dit betekent dat de CIE een signaal van een handmeldpunt als prioriteit signaal behandelt en alle andere activiteiten tijdelijk onderbreekt.

De test mogelijkheden van BSI

BSI kan volledige naleving tests voor CE- en Kitemark-blauwdrukken bieden voor de vereiste normen voor handmeldpunten. We kunnen de test bovendien verder uitbreiden met volledige naleving tests voor de EMC-, LVD- en ATEX-richtlijnen.

De blauwdrukken voor Kitemark-certificering houden ook automatisch kwalificatie voor naleving van de CE-markering in.

BS EN 54-11: 2001
Handmeldpunten voor branddetectie- en brandalarmsystemen.