Toetsing van metselwerk, beton en cement

BSI voert een breed scala aan Kitemark-blauwdrukken uit voor beton en metselwerk en biedt een volledige CE-markeringsdienst voor producten op basis van cement, aggregaten, mengsels, kalk en andere gelijksoortige producten. 

We beschikken ook over een Kitemark-blauwdruk voor cement dat onder EN 197-1 valt. Dit geeft de fabrikant recht op een EC-certificaat van conformiteit van BSI ten behoeve van CE-markering onder de Europese richtlijn bouwproducten.

Kitemark-blauwdrukken omvatten: 

  • BS EN 206-1 en BS 8500 - Stortklaar beton
  • EN 197-1 Portlandcement
  • BS 146 Portland hoogoven cement
  • BS 4027 Sulfaat bestendig Portlandcement
  • BS 5224 Metsel cement
  • BS 6588 Portland vliegas cement

Stortklaar beton wordt door BSI gecertificeerd bij conformiteit aan BS EN 206-1 en de Britse aanvullende standaard daarvan BS 8500 deel 1 en 2. De beoordeling bestaat uit het testen van het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier tegen BS EN ISO 9001, de aanvaardbaarheid van de fabriek sproductie controle van de leverancier, waaronder de fabriek, het personeel en de machines, en de technische en productieprocessen.

BSI certificeert elke individuele fabriek die stort klaar beton produceert. 

Betontoetsing - BSI begeleidt fabrikanten

Voor fabrikanten blijft de complexe wereldwijde marktplaats een uitdaging die door meerdere regelgevende systemen, internationale en nationale normen en certificeringseisen wordt beïnvloed.

BSI kan vanuit zijn unieke positie de wereldwijde situatie van vandaag interpreteren en de nieuwe eisen en regelgeving begeleiden, en daarbij diensten verlenen die fabrikanten helpen begrijpen wat zij nodig hebben om conforme bouwproducten op de wereldwijde markt te brengen.

Kitemark voor stortklare mobiele batch eenheden

BSI heeft een specifieke Kitemark-blauwdruk bij BS EN 206-1 geïntroduceerd: specificatie voor prestaties, productie en conformiteit van beton om rekening te houden met de introductie van mobiele batch eenheden (Volumetric Batching Trucks).

J Clubb is het eerste bedrijf dat een Kitemark-licentie ontving voor hun mobiele batch eenheden onder deze nieuwe blauwdruk. J Clubb heeft al Kitemark- licenties voor hun twee fabrieken voor stortklaar beton in Gravesend en Dartford onder BS EN 206-1.

Testen van stortklaar beton

Het BSI Kitemark is een onafhankelijke verificatie dat stortklaar beton aan de vereiste normen voldoet.  BSI is een geaccrediteerd proefstation (in het VK is accreditatie door UKAS van toepassing).

De standaarden

Certificeringsorganen in Europa hebben naleving van de EN 206-1 betonstandaard in hun certificeringssystemen voor stortklaar beton geïntroduceerd.  Binnen het Verenigd Koninkrijk is dit gepubliceerd onder de naam BS EN 206-1 en hierbij wordt de aanvullende norm in het VK, BS 8500, toegepast.

BS EN 206-1:2000 is van toepassing op beton voor structuren die ter plaatse, geprefabriceerde structuren en structurele geprefabriceerde producten voor gebouwen en civieltechnische structuren worden gegoten. Het beton kan ter plaatse gemengd worden, als stortklaar beton worden geleverd of in een fabriek voor geprefabriceerde betonproducten worden geproduceerd.

Kitemark voor stortklaar beton

BSI heeft een Kitemark-blauwdruk voor stortklaar beton en het product wordt door BSI gecertificeerd bij conformiteit aan BS EN 206-1 en de Britse aanvullende standaard daarvan BS 8500 deel 1 en 2. De beoordeling bestaat uit het testen van het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier tegen BS EN ISO 9001, de aanvaardbaarheid van de fabrieksproductiecontrole van de leverancier, waaronder de fabriek, het personeel en de machines, en de technische en productieprocessen.

Metselwerk - toetsing van bakstenen en beton

Metselwerk is de hoeksteen van de bouwbranche. De gebruikte materialen, de kwaliteit van het cement en het ambacht, het patroon waarin de eenheden worden geplaatst, kunnen de duurzaamheid van de algehele constructie sterk beïnvloeden.

Toetsing en certificatie van BSI biedt een Kitemark-blauwdruk voor de normen die onder de BS EN 771-reeks vallen voor de eisen aan eigenschappen en prestaties van metselwerkeenheden.