Polymere plastic pijpen

Het Kitemark staat in de wereldwijde bouwbranche synoniem aan polymere plastic pijpen en fittingen en BSI biedt deze blauwdrukken exclusief aan. Onze door UKAS geaccrediteerde testfaciliteiten en ervaring met certificatie zorgen ervoor dat BSI de natuurlijke keuze is voor uw behoeften op het gebied van naleving. Het proefstation biedt naleving en onafhankelijke verificatie tests voor R&D-projecten.

BSI is een erkend orgaan voor veel richtlijnen waaronder de Construction Products Regulation (CPR) voor CE-markering. BPR zal een grote invloed gaan hebben op de polymere plastic pijpen en fittingsproducten.

Polymere plastic pijpen en fittingen worden voor veel industriële toepassingen gebruikt, zoals: 

 • Afvoer
 • Riolering
 • Ondergrondse drainagebuizen
 • Koud en heet drinkwater
 • Gas toepassingen in materialen zoals ABS, PVC, PE, PE-X, PB en PP

Typische prestatie tests die in het in polymeren materialen gespecialiseerde BSI-proefstation worden uitgevoerd, behelzen:

 • Dimensionaal
 • Impact
 • Treksterkte
 • Prestaties bij hoge temperaturen
 • Hydrostatische druk
 • Thermische stabiliteit
 • Verwering

BSI kan ook producttype tests uitvoeren als onderdeel van product naleving voor Kitemark en CE-markering.  De thermische cyclische en hydrostatische proefinstallaties voor plastic pijpen van BSI steunen niet alleen aanmeldingen voor het Kitemark, maar bieden ook waardevol onderzoek en ontwikkeling van nieuwe pijp systemen.

Standaarden voor polymeren pijpen & fittingen

Toevoer en distributie

 • BS EN 12201: Deel 2 en 3  Polyethyleen pijpen voor watertoevoer
 • BS 7291: Deel 2 en 3  Polyethyleen en polybutyleen pijpen en fittingen voor de toevoer van heet en koud water
 • BS EN 1452: Deel 2 en 3  Druk pijpen van PVC-U voor water

Regenwater afvoer systemen

 • BS EN 12200-1  Plastic regenwater pijpsystemen
 • BS EN 607  Dakranden, goten en fittingen van PVC-U
 • BS EN 1462  Haken voor dakranden, goten

Kitemark-blauwdrukken

 • BS EN 15876 Polybutyleen pijpen en fittingen voor de toevoer van heet en koud water en vloerverwarming

Uitgebreide service

Kitemark-blauwdrukken voor polymere pijpen en fittingen bestaan uit drie hoofdelementen:

 1. Eerste beoordeling van de kwaliteitsmanagementsystemen van de fabrikant
 2. Product type tests tegen de relevante norm
 3. Continue beoordeling van het kwaliteitssysteem en een jaarlijkse audit.

Kitemark voor gasdistributie

Als gasdistributienetwerken - National Grid, Scotia Gas Networks, Northern Gas Networks en Wales & West Utilities - bij producten die in hun netwerk gebruikt worden, voor het Kitemark kiezen, is de boodschap duidelijk: BSI Kitemark toont productkwaliteit en consistentie aan.

Als het aankomt op zelfverzekerde aankoopbesluiten, consistente productie en veilige, betrouwbare producten dan valt de waarde en het belang van het Kitemark voor grote nutsbedrijven niet te ontkennen.

Kitemark-certificatie

Gas distributie netwerken zullen bij alle producten die op de gas distributie netwerken gebruikt worden, een BSI Kitemark-certificatie vereisen. BSI  heeft daarom het certificering proces opgestart tegen een overeengekomen serie van Gas Industry Standards (GIS) voor de gas distributie netwerken.

Dit betekent dat alle bestaande door Transco goedgekeurde producten die zijn aangekocht onder een bestaand contract, een Kitemark-certificaat moeten hebben voordat er een nieuw contract voor dat product wordt toegewezen of binnen zes maanden, welke periode dan ook maar langer is.

In het geval van nieuwe contracten na april 2007 zullen de gas distributie netwerken alleen producten aankopen die het Kitemark-certificaat dragen conform de eerste reeks GIS'en die in oktober 2006 zijn geïmplementeerd.

Normen voor afwatering & riolering

De normen voor polymere pijpen & fittingen (afwatering & riolering) en afval verwijdering systemen.

 • BS EN 1329 goot- en ventilatiepijpen en fittingen van PVC-U
 • BS EN 1401-1  pijpsystemen van PVC-U voor ondergrondse afwatering en riolering

Regen waterafvoer systemen

 • BS EN 12200-1  Plastic regenwater pijpsystemen
 • BS EN 607  Dakranden, goten en fittingen van PVC-U
 • BS EN 1462  Haken voor dakranden, goten 

Kitemark-blauwdrukken

 • BS EN 12380 Lucht toevoer ventielen voor afwatering systemen