Interne audits

Interne audits

Interne audits om uw prestatie te verbeteren 

Interne audits om uw prestatie te verbeteren 

Red Overlay
Interne audits
Interne audits
Red Overlay

Neem contact met ons op voor meer informatie over de interne auditdiensten van BSI.

In het hedendaagse, snel veranderende bedrijfsklimaat is het essentieel dat u op effectieve wijze krachtig beleid, goed lopende processen en operationele procedures invoert. Maar dat alleen is niet genoeg: u moet ook regelmatig uw governance onder de loep te nemen en mogelijk aanpassen om effectief te blijven werken. Daar bieden interne audits een goede oplossing voor. 

Hoewel u zelf interne audits kunt uitvoeren, kiezen veel organisaties voor een objectieve, onafhankelijke benadering met deskundigen op het gebied van externe audits. En daar kunnen onze diensten voor interne audits u zeker bij helpen. 

Voor klanten die niet actief met BSI aan externe certificatie-audits werken, kunnen wij een intern auditprogramma voor het hele bedrijf opzetten. Omdat wij een internationale organisatie zijn met specialisten die lokale vereisten, gebruiken en normen begrijpen, zijn wij de aangewezen interne auditpartner om u te helpen risico’s te beheersen en effectieve bedrijfsresultaten te bevorderen.  

Gears

Soorten interne audits

We kunnen een scala aan interne audits voor u opzetten om diverse protocollen, vereisten en normen ten aanzien van goed bestuur te inspecteren. Normaal gezien combineren audits de volgende aspecten:

 • Concreet op de klant van toepassing zijnde criteria voor protocollen of governance
 • Managementsysteemvereisten, bijv. een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001
 • Procesevaluatievereisten
 • Specifiek op de klant afgestemde vereisten, inclusief een combinatie van de bovenstaande

Of het nu vaste criteria betreft of een combinatie van vereisten die u zelf vaststelt: wij creëren een auditprogramma dat in uw behoeften voorziet en geven uw merk zo zichtbaarheid en bescherming.

 

De vier stappen van een interne audit

Wij hanteren een systematische aanpak om de doeltreffendheid van uw management-, controle- en governanceprocedures te evalueren. Dit omvat: 

 • Stap 1. Zelfbeoordeling: uw situatie bekijken voordat het programma opgezet wordt
 • Stap 2. Audit: zodra het programma is afgesproken, leveren onze teams een planning en onze bevindingen via het relevante auditrapport
 • Stap 3. Evaluatie: we komen periodiek samen om ervoor te zorgen dat het programma werkt en resultaten levert
 • Stap 4. Regelmatige continue beoordelingen: het draait niet allemaal om de eenmalige audit, want ons holistische programma wordt op uw vereisten afgestemd en controleert voortdurend de prestaties 

De voordelen van interne audits met BSI

 • Organiseer een onafhankelijke, objectieve beoordeling
 • Onze professionele auditors hebben enorm veel kennis van managementsystemen, procesevaluatie en branche-expertise
 • Bespaar tijd en geld door uw auditprogramma uit te besteden 
 • Consistente uitvoering van audits via ons internationale netwerk 
 • Lokale kennis en ondersteuning: we zorgen ervoor dat het afgestemd is op uw lokale markt en behoeften
 • Breed auditprogramma: wij zijn een uitbreiding van uw team