Regering

Regering

Red Overlay
Building in London
Building in London
Red Overlay

Welke rol spelen normen bij overheden?

Overheidsorganisaties profiteren op veel verschillende manieren van het gebruik van normen, variërend van het stroomlijnen van eigen processen tot het bijdragen aan alternatieve benaderingen van wet- en regelgeving.

De overheid neemt graag belemmeringen voor de private en publieke sectoren weg. Een belangrijke manier waarop ze dit doen is door toezichthouders en inspecteurs zich te laten concentreren op die organisaties die het grootste risico vormen in plaats van het streng controleren van alle bedrijven, zoals dat in het verleden maar al te vaak het geval was.

Hier helpen normen. Ze vormen geen vervanging maar een aanvulling van de wet- en regelgeving. De normen ontstaan uit de best practices. Wanneer organisaties dus normen gebruiken, is de kans groot dat de processen goed geregeld zijn. Op deze manier kunnen toezichthouders gemakkelijker beslissen waar ze hun aandacht op richten. Normen vormen de basis voor een op risico's gebaseerde benadering van regelgeving.

We werken op veel gebieden nauw samen met de Britse overheid. Vertegenwoordigers van de overheid nemen deel aan technische commissies, waarin ze samenwerken met vertegenwoordigers van bedrijven, academische instellingen en consumentengroepen. Samen zorgen we dat de producten, processen, nieuwe technologieën en diensten de kennis en behoeften van alle belanghebbende partijen bevatten.

Door onze normen te gebruiken kunnen overheden ook hun eigen processen efficiënter maken. Ze kunnen bijvoorbeeld hun afval verminderen en maximaal rendement behalen in hun inkoopprocessen. 

Ten slotte helpen normen overheidsafdelingen bij het stimuleren van de groei van baanbrekende nieuwe producten en sectoren door betrouwbare kennis en standaardisatie te bieden zodat nieuwe technologieën naadloos kunnen samenwerken met bestaande technologieën.


Onze samenwerking met de overheid

 • Nauwe relaties met Britse ministeries en agentschappen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nationale, Europese en internationale normen.
 • Directe relaties met specifieke overheidsorganen voor informele normen en privénormen - op maat gemaakte, snelle oplossingen voor een specifieke kwestie of behoefte.
 • Samenwerking met andere landen, licentieverlening van British Standards in andere landen en samenwerking helpt bij het ontwikkelen van standaardisatie in minder ontwikkelde landen.
 • Samenwerking met overheidsorganisaties en managers uit de publieke sector teneinde te zorgen dat ze hun efficiëntie verbeteren.
 • Samen met andere normalisatie-instellingen in Europa en de Europese normalisatie-organisaties CEN en CENELEC reageren op en samenwerken met de Europese Commissie aan beleidskwesties, zoals innovatie, concurrentievermogen en handel.
 • Ondersteunen van de belangrijkste richtlijnen van de Europese Unie  op het gebied van veiligheid, prestaties en import/export van producten en diensten middels een uitgebreide serie normen die producenten en dienstverleners helpen bij het naleven van hun verplichtingen en bij het verhandelen van hun goederen binnen de Europese interne markt.

Hoe normen overheden helpen bij het stimuleren van innovatie

 • Normen creëren een eenduidig kader voor innovatie waarin het delen van kennis wordt aangemoedigd door bijvoorbeeld eenduidige woordenlijsten te ontwikkelen, essentiële eigenschappen van een product of dienst te definiëren of middelen te bieden om de resultaten van onderzoek en ontwikkeling te verspreiden.
 • Ze minimaliseren dubbelingen tijdens onderzoek en ontwikkeling, zodat de efficiëntie verbeterd wordt
 • Ze maximaliseren de mogelijkheid om een product samen met andere producten te gebruiken.
 • Ze verminderen onnodige variatie.
 • Ze kunnen een kader bieden voor de productie van ontwikkelde ideeën door essentiële parameters, overwegingen ten aanzien van veiligheid en handvatten voor tests, de ontwikkeling van prototypes en schaalvergroting te beschrijven.