Normen en regelgeving

Wanneer u aan een British Standard voldoet, staat duidelijk vast dat u als organisatie uw verantwoordelijkheden serieus neemt. Vaak wordt naleving van een norm ook gezien als een bewijs van due diligence. De implementatie van een norm zegt veel over uw bereidheid om dingen goed te doen.

Normen zijn echter geen regels en het naleven van een norm is geen garantie dat u aan de relevante wetgeving voldoet. Normen citeren maar zelden wetten. Wetgeving kan immers veranderen in de periode waarin een norm actief is.


Wettelijke toepassing door normen

De overheid maakt vaak gebruik van normen tijdens het ontwikkelen van wetgeving of richtlijnen. Normen worden gebruikt om de technische details vast te stellen. Zo kan de wetgeving zich richten op beleidsmatige langetermijn doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van productveiligheid of milieubescherming.

In dit geval betekent naleving van een norm vaak dat u aan de relevante wetgeving voldoet. U kunt echter ook vaak aan wetgeving voldoen zonder gebruik te maken van een norm.

Het is ook belangrijk om te weten dat BSI niet gerechtigd is om de bewering van organisaties dat ze aan British Standards voldoen te controleren en in de gaten te houden: die taak ligt eerder bij lokale handelsorganen. Wie ten onrechte beweert dat hij een norm naleeft, bevindt zich op het verkeerde pad.