Kansen mogelijk maken

Onze bijdrage om het potentieel van uw bedrijf te benutten

Organisaties hebben kennis nodig om te kunnen slagen. Vandaag de dag is kennis voor bedrijven belangrijker dan ooit.

Kennis is het belangrijkste middel om uw concurrenten te overtreffen. Betere kennis betekent betere producten, betere processen, betere managementinstrumenten, betere waarden en beter gedrag in het hele bedrijf. Wellicht belangrijker is het feit dat betere kennis kan betekenen dat er een uniek bedrijf wordt ontwikkeld. Dat is een belangrijke ingrediënt voor opvallend succes.

Te vaak wordt echter de unieke kennis waarover bedrijven beschikken weggegooid, terwijl andere kennis die tot aanzienlijke verbetering van de bedrijfsvoering kan leiden nooit wordt binnengehaald. 


Hoe normen het potentieel van kennis beschikbaar kunnen stellen

In de eerste jaren van het bestaan van BSI, vroeg in de 20ste eeuw, gingen normen over het behalen van een consistente productkwaliteit. Nieuwere normen hielpen bij het ontwikkelen van goede, betrouwbare, bedrijfsbrede processen. De normen van vandaag bezitten al deze eigenschappen maar helpen tegelijkertijd bij het beschikbaar maken en ontwikkelen van nieuwe kennisstromen in uw organisatie.

Vandaag de dag ligt de nadruk steeds meer op het inzetten van kennis om organisaties te helpen bij het benutten van hun zakelijke potentieel. Hoe? Door te kijken naar de waarden en principes die ze hanteren en de kennis over best practices die ze hebben vergaard in hun sector. Door te zorgen dat deze unieke waarden, principes en specialistische kennis volledig benut worden. En door uitgebreid geteste en bewezen principes van buitenaf in specifieke onderdelen van hun bedrijfsvoering te integreren, waardoor vaak grote verbeteringen op het gebied van de productiviteit gerealiseerd worden.

We helpen organisaties zich te realiseren over welke waardevolle, vaak vergeten, kennis ze beschikken en welke unieke voordelen deze kennis ze biedt ten opzichte van anderen. Dit is een uitdagend nieuw gebied voor normen, waarbij gekeken wordt naar zaken als zakelijk gedrag, bedrijfsethiek, diversiteit en het vermogen om te innoveren. Het kan aanmoedigen tot het leggen van relaties tussen verschillende technische domeinen, waardoor een nieuw probleem wordt opgelost.

Deze toenemende kennisstromen binnen een organisatie versnellen de innovatiecyclus, leiden tot bedrijfsbreed gedeelde, belangrijke expertise, resulteren in de verdieping van sterke, op waarde gebaseerde principes en leiden tot een bedrijfscultuur die een belangrijk aandeel heeft in het benutten van uw potentieel.