Hoe worden normen gemaakt?

Normen zijn het resultaat van samenwerking en overeenkomsten.

Een norm is een gezamenlijk werk. BSI brengt vertegenwoordigers van organisaties met een belang in en expertise op het gebied van het betreffende onderwerp samen, zodat een technische commissie wordt gevormd die de norm opstelt. Ons personeel ondersteunt deze commissie bij de ontwikkeling en audit van de norm.

Gewoonlijk bestaan onze technische commissies uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties, onderzoek- en testorganisaties, lokale en centrale overheden, consumenten en gebruikers van normen.

We hebben meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van de ontwikkeling van normen en begeleiden en ondersteunen het proces waarin consensus onder experts wordt bereikt. We zorgen dat de commissies die de normen opstellen representatief, inclusief en toegankelijk zijn en dat het proces strikt en transparant is. We passen bij het opstellen van normen specifieke principes toe, die u garanderen dat onze normen autoriteit hebben en breed gerespecteerd worden. Deze principes zijn beschreven in BS 0 en in PAS 0.

De meeste British Standards worden op internationaal niveau ontwikkeld door organisaties die wereldwijd (zoals ISO en IEC) of in Europa (zoals CEN, CENELEC en ETSI) actief zijn. BSI heeft op alle niveaus nauwe banden met deze organisaties en de technische commissies nomineren bijna altijd leden die mogen bijdragen aan de ontwikkeling van internationale normen.

BSI is verplicht om alle Europese normen (EN) die door CEN, CENELEC en ETSI worden ontwikkeld, over te nemen en om alle bestaande British Standards die met deze normen conflicteren te verwijderen. Deze verplichting geldt niet voor internationale normen, hoewel er een algemene veronderstelling bestaat dat we deze normen aannemen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.

De overname houdt in dat de normen de speciale status “British Standard” (BS) krijgen. Deze status geeft aan dat de norm is ontwikkeld overeenkomstig de principes die zijn beschreven in BS 0.

We ontwikkelen ook British Standards in het Verenigd Koninkrijk. Deze normen hebben betrekking op onderwerpen waarvoor geen internationale standaardisatie bestaat.

De tijd die nodig is om een British Standard te ontwikkelen varieert van één tot vier jaar en is afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp en de hoeveelheid betrokken stakeholders. Daarom duurt de ontwikkeling van internationale normen vaak langer dan de ontwikkeling van lokale normen.

We ontwikkelen echter niet alleen normen met de status "British Standards". Andere normen, vooral PAS-normen,  kunnen vaak in een veel kortere tijd worden ontwikkeld.