Hoe normen nieuwe technologieën ondersteunen

Bedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden om nieuwe technologieën te commercialiseren, maken deel uit van een zakelijk een 'ecosysteem' in ontwikkeling. Hoe sterker ze de netwerken binnen het ecosysteem kunnen uitbaten, hoe sneller de markt voor hun producten zal groeien.  Deze complexe ecosystemen kunnen echter belemmeringen opwerpen die succesvolle innovatie in de weg staan.

Normen spelen een sleutelrol bij het slechten van deze belemmeringen: ze kunnen immers nieuwe technologische ecosystemen helpen bij het vinden van oplossingen, zodat de succesvolle commercialisering van nieuwe producten gestimuleerd wordt. Ze kunnen de 'spelregels' bepalen voor markten die nieuwe technologieën willen ontwikkelen en overnemen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld helpen bij het definiëren van interoperabiliteit, zodat een bepaald product of een bepaalde dienst ook kan werken met producten of diensten die door een andere organisatie zijn ontwikkeld. Een andere mogelijkheid is dat ze regels beschrijven waardoor consumenten zeker weten dat technologieën, voornamelijk technologieën die als riskant worden beschouwd, veilig en betrouwbaar zijn.

Normen kunnen ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en gerelateerde producten stroomlijnen middels processen en systemen waarvan vast staat dat ze werken.

Op deze manier kunnen normen de tijd die nodig is om nieuwe technologieën te commercialiseren verminderen en de snelheid waarmee innovatieve ideeën daadwerkelijk worden gerealiseerd verbeteren.