Innovatie en groei stimuleren dankzij normen

Hoe moedigen normen innovatie en groei aan?

Bedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden om nieuwe technologieën te commercialiseren, maken deel uit van een zakelijk 'ecosysteem' in ontwikkeling. Hoe sterker ze de netwerken binnen het ecosysteem kunnen uitbaten, hoe sneller de markt voor hun producten zal groeien.

De ontwikkeling van normen kan nieuwe technologische ecosystemen helpen bij het vinden van oplossingen, zodat de succesvolle commercialisering van nieuwe producten gestimuleerd wordt. Daarom maken normen een groot verschil voor het succes van innovatieve bedrijven: ze creëren een gemeenschappelijk kader voor innovatie en bepalen de 'spelregels'. Normen bepalen het kader door gemeenschappelijke terminologie te definiëren, door de wezenlijke eigenschappen van een product of dienst te definiëren en door de best practices voor het ecosysteem die garant staan voor succesvolle resultaten in kaart te brengen.

Wanneer deze regels geïmplementeerd zijn, zal de snelheid van de innovaties toenemen. Ook wordt de kans op succes groter.


Hoe een 'serie regels' het verschil kan maken

  • U wilt niet iets produceren dat al bestaat. Zodat u zich kunt concentreren op de activiteiten binnen uw bedrijf en op het product dat écht toegevoegde waarde heeft.
  • Uw product of dienst zal gemakkelijker in de rest van uw ecosysteem geïntegreerd kunnen worden.
  • Investeerders hebben meer vertrouwen in het succes van de innovatie.

Naarmate er nieuwe sectoren, markten en verdienmodellen ontstaan worden er ook nieuwe normen ontwikkeld. Hoe sneller deze normen worden geïmplementeerd, hoe sneller en efficiënter er groei plaatsvindt. 


Efficiëntie toevoegen aan innovatie

Normen bieden altijd een beproefd kader voor het volledige proces voor nieuwe ideeën, vanaf het tekenbord of de werkbank naar de commerciële productie. Ze beschrijven de belangrijke parameters en overwegingen op het gebied van veiligheid, testprocessen, het maken van prototypes en het opschalen van productieprocessen. 


Bloeien in een wereld vol complexe innovatienetwerken

De commerciële exploitatie van nieuwe technologieën wordt vandaag de dag gezien als de sleutel voor toekomstig succes in de productiesector. We spreken dan over een nieuw soort hoogwaardig productieproces dat heel anders werkt dan het traditionele, op de logistieke keten gebaseerde, productiemodel.

De hoogwaardige productiesector van vandaag bestaat uit een complex, wereldwijd systeem met veel verschillende bedrijven die elk in uiteenlopende industriële sectoren actief zijn. Deze bedrijven werken samen in zeer complexe en nauw verweven waardeketens. Ze handelen niet alleen in grondstoffen en componenten, maar ook in gegevens en diensten.

Succes in deze wereld hangt af van de hoeveelheid succesvolle connecties en interacties die een bedrijf kan opzetten. De connecties zelf zijn op hun beurt weer afhankelijk van 'interoperabiliteit', of het vermogen om aan dezelfde serie regels of binnen hetzelfde kader te werken.

Normen zijn een belangrijk instrument om te overleven in de zeer snel veranderende, uiterst complexe, wereldwijde economie van de 21e eeuw.