Hoe kunnen normen zorgen dat u duurzamer wordt?

Door normen te gebruiken kunt u energie en geld besparen. Daar profiteert het milieu van mee.

Duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd zijn mensen cynischer dan ooit over 'groene' marketing uitingen. Mensen willen zien dat u milieu- en maatschappelijke problemen serieus neemt en aanpakt, en ze willen hier bewijs voor zien.

Door onze normen te implementeren kunt u uw klanten, medewerkers en stakeholders laten zien hoe u uw zaken geregeld hebt. Bovendien tonen de normen uw toewijding aan duurzame ontwikkeling. 

In 1992 introduceerden we de eerste norm op het gebied van milieumanagement. Sindsdien hebben wij leiding gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe normen, zoals energiemanagement en management van duurzame evenementen.

Vandaag de dag kunnen we u helpen bij het realiseren van aanzienlijke voordelen voor het milieu en voor de economie en maatschappij. Daarbij spelen uw omvang, sector en geografische ligging geen rol. We kunnen u helpen bij het in kaart brengen en beheren van het effect van uw bedrijf op het milieu en de gemeenschap. Daarnaast kunnen we zorgen dat u de relevante wet- en regelgeving begrijpt. Het belangrijkst is echter dat we uw organisatie door middel van krachtig beleid kunnen helpen bij het efficiënter gebruiken van beschikbare bronnen. Niet alleen het milieu profiteert hiervan: u merkt het zelf aan uw netto bedrijfsresultaat.


Welke verbeteringen kunt u realiseren via normen?

 • Milieumanagement – gebruik minder bronnen, verminder uw afval en recycle meer
 • Energiemanagement – verminder uw energiekosten
 • Emissieverificatie – zeg niet alleen wat uw emissies zijn, maar laat het verifieren
 • Koolstofneutraal – zorg dat uw netto koolstofuitstoot nul is
 • Maatschappelijke aansprakelijkheid – begrijp en verbeter uw impact op de lokale gemeenschap
 • Duurzame inkoop - toon uw toewijding aan hernieuwbare bronnen.
 • En nog veel meer, van duurzame gemeenschappen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Welke resultaten zien bedrijven?

 • 63% schrijft directe kostenbesparingen toe aan ISO 14001
 • 74% maakt melding van een verbeterde bedrijfsreputatie
 • 76% verbetert de naleving van wet- en regelgeving
 • 61% meldt een hoger moraal onder het personeel

Bron: International BSI Excellerator Research 2011