Information Security Management Systems Auditor / Lead Auditor – CQI/IRCA Certified Course (17287)

Het uitvoeren van audits is cruciaal voor het succes en functioneren van elk managementsysteem, zoals het Information Security Management System (ISMS). De ISO/IEC 27001-lead auditor dient het gehele auditproces te managen. Gekwalificeerde lead auditoren zijn echter in staat om het succes van een ISMS verder te optimaliseren. In deze intensieve hands-on Lead Auditor training ligt de nadruk op de rol en deskundigheid van de lead auditors. Er worden handvatten aangereikt waardoor hij/zij in staat zal zijn om beoordelingen uit te voeren vanuit verschillende invalshoeken en methoden. Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop de aansturing van het auditteam efficiënt kan plaatsvinden.

Extra voordeel van de training zijn de vele opdrachten en rollenspellen die individueel of in groepsverband worden gemaakt en gedaan. Hierdoor leert u niet alleen om de theorie uit de norm in praktijksituaties toe te passen, ook heeft u eerste stappen voor uw eigen organisatie gezet. 


Voor wie is deze training bedoeld?

Voor een ieder die leiding geeft aan auditoren en auditteams. Daarnaast is het een uitstekende aanvulling voor iedereen die zijn auditkennis en -vaardigheden wil verbreden en verdiepen.

Om het maximale uit deze training te halen, adviseren wij u om kennis te hebben van ISO/IEC 27001:2013. Mocht u nog geen voorkennis hebben, dan verwijzen wij u naar de training Introductie ISO/IEC 27001:2013.

Na afloop:

  • kunt u de ISO 19011 richtlijnen voor auditen van een managementsysteem verklaren
  • weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen voor het auditen tegen ISO/IEC 27001:2013
  • kunt u een audit initiëren, voorbereiden, uitvoeren, afronden en opvolgen
  • kunt u een auditrapportage voorbereiden en verspreiden
  • weet u hoe u objectief audit-bewijsmateriaal kunt vergaren conform ISO 19011 
  • weet u hoe u een auditorteam kunt leiden
  • kunt u beoordelen of (delen van) het managementsysteem voor informatiebeveiliging voldoet aan ISO/IEC 27001:2013
  • heeft u de benodigde ISO/IEC 27001:2013 auditkennis en -vaardigheden verder ontwikkeld

Praktische informatie

De Lead Auditor training is een intensieve training en wordt afgerond met het officiële IRCA examen (International Register of Certificated Auditors). Hierdoor kunt u zich als gecertificeerd auditor laten registreren in het 'Auditor Certification Scheme'.

De training duurt 5 dagen, is Engelstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en trainingsmateriaal. Diner en hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen in de training.

Leergangen en in-company trainingen

De leergang ISO/IEC 27001:2013 Managementsysteem voor Informatiebeveiliging is modulair opgebouwd. Dit betekent dat u de trainingen in alle combinaties kunt volgen. We adviseren u, wanneer u meerdere trainingen wilt volgen, de onderstaande volgorde aan te houden.

Leergang

 

 

 

 

 

Naast deze training, worden de trainingen Introductie ISO/IEC 27001:2013, Implementatie ISO/IEC 27001:2013 en Intern Auditor ISO/IEC 27001:2013 aangeboden. Met deze trainingen kunt u de theorie uit de norm nog meer en eenvoudiger in uw eigen praktijksituatie toepassen.

Wanneer u kiest voor een combinatie van trainingen, profiteert u van een prijsvoordeel:

 

Nr. Training Prijs  
1  Introductie ISO/IEC 27001:2013  € 675  
2  Implementatie ISO/IEC 27001:2013  € 1.175  
3  Intern auditor ISO/IEC 27001:2013  € 1.175  
4  Lead auditor ISO/IEC 27001:2013  € 2.850  
   Totaal  € 5.875  
       
  Combinaties Investering Korting
   Combinatie trainingen 1 + 2   € 1.700 € 150
   Combinatie trainingen 1 + 3  € 1.700 € 150
   Combinatie trainingen 1 + 2 + 3  € 2.725 € 300
   Combinatie trainingen 1 + 2 + 3 + 4  € 5.375 € 500

 

Voor meer informatie over deze leergang en/of de mogelijkheden van een in-company training voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of stuur een mail naar mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.


Britain flag

Consult this page in English and view dates and availability of English training courses


De Leermethode

In de trainingen staat het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.

Hoofd: kennis - weten wat er in de norm staat, kennis opdoen

Harthouding - waarom de norm gebruiken, wat is het nut voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen

Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

De combinatie van het state of the art materiaal met informatie uit eerste hand, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.