Training

Leer om een Asset managementsysteem audit te plannen, uit te voeren en te rapporteren.

Deze innovatieve, eendaagse cursus biedt u een uitgebreide basis van de kernaspecten van het auditproces. U wordt stap voor stap door het audit traject geleid volgens een gestructureerd programma dat bestaat uit een balans van theorie en praktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van samenwerkend leren en praktische oefeningen.


Voor wie bedoeld?

 • Mederwerkers die interne Asset Management audits coördineren
 • Personen die audits volgens ISO 55001 leiden
 • Bestaande Asset Management auditors die hun kennis willen opfrissen

De training is gericht op personen die die al kennis van Asset Management hebben, van de vereisten van de norm en van het uitvoeren van audits (maakt hierbij niet uit van op welke norm).

Leerdoelen

 • Wanneer u deze training heeft afgerond, heeft u het volgende geleerd:
 • Uitleggen van de principes van ISO 55001 audits
 • Toepassen van een '4 themes' aanpak in het auditen van elementen van ISO 55001 en de integratie ervan
 • Voorbereiden en uitvoeren van een asset management audit
 • Herkennen van de rol van 'volwassenheidsmodellen' voor continue verbetering in asset management 

Voordelen van de training

 • Goed gatrainde auditoren hebben toegevoegde waarde voor het audit proces
 • Efficiëntere en effectievere audit processen op de norm ISO 55001
 • Uw organisatie zal beter in staat zijn om te voldoen aan de vereisten van de internationale norm voor Asset Management 

Overige informatie

Eendaagse training