Aan de slag met ISO 55001 : 2014 Asset Management

Beheer uw assets met een best practice asset management systeem. ISO 55001 geeft u het kader en de handvatten om de waarde van uw assets te optimaliseren en tegelijkertijd te voldoen aan de benodigde veiligheids- en perfomance-eisen.


Wat is ISO 55001 Asset Management?

ISO 55001 is een kader voor een asset management systeem dat uw business helpt om pro-actief de levenscyclus van uw assets (van aanschaf tot de-activering) te beheren. Deze standaard levert u de best mogelijke rendement op van uw assets en een verlaging van uw cost of ownership. Daarbij ontfermt ISO 55001 zich over elk type financiele, organisatorische en fysieke asset.


Wat zijn de voordelen van ISO 55001?

Een asset management systeem zorgt voor een gestructureerde best practice benadering om uw assets te beheren. 

  • Gereduceerd risico met betrekking tot eigendomsrecht van assets – van onnodige onderhoudskosten tot het voorkomen van ongelukken (bijvoorbeeld explosies op een gasfabriek)
  • Verbeterde kwaliteitszekerheid voor klanten/regelgevers – waar assets een voorname rol spelen bij de voorziening en kwaliteit van produkten en diensten.
  • Acquisitie – het vertrouwen van stakeholders neemt toe op basis van een assetstrategie die voldoet aan de veiligheids- en performance-eisen.
  • Ondersteuning van international groei – onderbouwing van vereisten met behulp van een international erkend asset management systeem.