De nieuwe ISO 50001 norm is gepubliceerd

Sinds de laatste publicatie van de norm voor energiemanagement, zijn steeds meer consumenten en bedrijven zich bewust van hun energieverbruik en de invloed daarvan op het milieu.

Natuurlijke bronnen raken uitgeput, waardoor de behoefte naar energiezekerheid groeit. Hierdoor nemen energiekosten toe terwijl de constante druk om overheadkosten binnen organisaties te verlagen blijft.

De norm voor het Energiemanagementsysteem (EMS) is herzien zodat deze beter voldoet aan de behoeften van bedrijven en de ISO vereisten voor managementsystemen door middel van de nieuwe High Level Structure.

De ISO 50001:2018 norm is gebaseerd op Annex SL - de nieuwe High Level Structure (HLS) dat een framewerk met zich meebrengt dat toepasbaar is op alle managementsystemen. Doordat onder andere de hoofdstukindeling bij de verschillende normen hetzelfde is vergemakkelijkt dit het implementatieproces van meerdere ISO-managementsystemen in een organisatie.

Heeft u specifieke vragen over deze norm? Laat het ons weten.  Bel ons op +31 20 346 0780 Of stuur een e-mail naar sales.nl@bsigroup.com