Energy Management Systems (ENMS) Auditor/Lead Auditor – CQI/IRCA Certified Course (17583)

Deze training behandelt de principes en de praktijk van het onafhankelijk uitvoeren van audits op een energiemanagementsysteem (EnMS). U wordt door het gehele auditproces begeleid: van het managen van een auditprogramma tot het rapporteren van de auditresultaten. Van onze professionele docenten leert zowel auditteams te managen als het gehele auditproces van een EnMS. Hands-on training geeft u de praktische vaardigheden die u direct na de cursus al kunt gebruiken voor uw werkzaamheden. U heeft dan het vermogen om een excellent auditsysteem en EnMS volgens ISO 50001 af te leveren.


Voor wie is de training bedoeld?

• Energiemanagers
• Compliance Managers
• Management vertegenwoordigers
• Diegene die een third party auditor willen worden

 

Voorkennis

Het is aan te raden dat deelnemers enige kennis hebben van energiemanagement en/of van het uitvoeren van audits van een ander managementsysteem voordat zij aan deze cursus deelnemen.

Na afloop:

• Reikwijdte bepalen, plannen, managen en het leiden van een auditteam tijdens het auditproces
• Leiding nemen tijdens de terugkoppeling, correctieve acties en het continueren van verbeteringen.
• Interpreteren van de vereisten van ISO 50001 in de context van de audit
• Managen van interviews en overige communicatie rondom de audit
• Verrichten van openings-, closing- en follow-up-auditmeetings
• Delen van kennis en opbouwen van kennis over ISO 50001
• Leren hoe ISO 50001 met andere managementsystemen kan worden geïntegreerd.
• Met vertrouwen uw auditvaardigheden naar een hoger niveau tillen

Praktische informatie

De training duurt 5 dagen, is Engelstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, consumpties, lunch en trainingsmateriaal. Diner en hotelovernachtingen zijn nietinbegrepen in de training.

Wenst u voorafgaande aan of tijdens de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan voorafgaand aan uw inschrijving contact met ons op via training.nl@bsigroup.com.

Leergangen en in-company trainingen

De leergang ISO 5001:2011 Energiemanagement is modulair opgebouwd. Dit betekent dat u de trainingen in alle combinaties kunt volgen. We adviseren u, wanneer u meerdere trainingen wilt volgen, de onderstaande volgorde aan te houden.

Leergang

Naast deze training, worden de verdiepingstrainingen Introductie ISO 50001:2011Implementatie ISO 50001:2011 en Intern Auditor ISO 50001:2011 aangeboden. Met deze trainingen kunt u de theorie uit de norm nog meer en eenvoudiger in uw eigen praktijksituatie toepassen.

Wanneer u kiest voor een combinatie van trainingen, profiteert u van een prijsvoordeel:

Nr. Training Prijs 2017  
1  ISO 50001 Introductie  € 675  
2  ISO 50001 Implementatie  € 1.175  
3  ISO 50001 Intern auditor  € 1.175  
4  ISO 50001 Lead auditor  € 2.850  
   Totaal  € 5.875  
       
  Combinaties Investering Korting
   Combinatie trainingen 1 + 2   € 1.700 € 150
   Combinatie trainingen 1 + 3  € 1.700 € 150
   Combinatie trainingen 1 + 2 + 3  € 2.725 € 300
   Combinatie trainingen 1 + 2 + 3 + 4  € 5.375 € 500

Voor meer informatie over deze leergang en/of de mogelijkheden van een in-company training voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of stuur een mail naar mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.