Lead Implementer ISO 14001:2015

Deze 5-daagse training combineert de ISO 14001 introductie en ISO 14001 implementatie trainingen, aangevuld met twee extra dagen inhoud en examen. Dit geeft de deelnemers: meer begrip van de norm; diverse succesvolle methodes om de norm in de organisatie op te zetten en in te voeren; en de effectiviteit ervan te verzekeren door de deelnemers ook soft skills te trainen zoals leiderschap, management effectief delegeren en motiveren.


Voor wie is de training bedoeld?

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het management en de implementatie van een ISO 14001 milieumanagementsysteem.

Voorkennis

Voor de training is geen directe voorkennis vereist. Wel adviseren wij u om ISO 14001:2015 voorafgaande aan de training gelezen en, als mogelijk, bestudeerd te hebben. 


Na afloop:

  • kent u de geschiedenis en ontwikkelingen van ISO 14001:2015
  • weet u wat een milieumanagementsysteem (MMS) is, waarom een MMS belangrijk is en wat de voordelen ervan zijn
  • kent u de definities, kernbegrippen, principes en structuur van ISO 14001:2015
  • kent u de belangrijkste eisen van ISO 14001:2015
  • kunt u een typisch framework herkennen voor het implementeren van ISO 14001:2015 op basis van de PDCA-cyclus
  • kunt u aangeven wat de kernbegrippen en -eisen uit ISO 14001:2015 zijn en deze vanuit een implementatieperspectief interpreteren
  • weet u welke voordelen een effectief managementsysteem voor uw organisatie kan hebben
  • kunt u beoordelen waar uw organisatie staat ten opzichte van de nieuwe norm
  • weet u hoe u de kernbegrippen en -eisen uit ISO 14001:2015 in uw organisatie kunt implementeren
  • weet u leiderschapsvaardigheden te identificeren, waaronder: leiden van het implementatieproject; handvatten voor ondersteuning en planning ; leiden van organisatieverandering; effectief delegeren en motiveren.

Praktische informatie

De Lead Implementer training is een intensieve training en wordt afgerond met een BSI examen. Bij het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt u een certificaat.

De training duurt 5 dagen, is Nederlandstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en trainingsmateriaal. Diner en hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen in de training.


De Leermethode

In de trainingen staat het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.

Hoofd: kennis - weten wat er in de norm staat, kennis opdoen

Harthouding - waarom de norm gebruiken, wat is het nut voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen

Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

De combinatie van het state of the art materiaal met informatie uit eerste hand, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.