Intern Auditor ISO 14001:2015 volgens ISO 19011

Audits worden gebruikt om te bepalen in welke mate wordt voldaan aan de eisen van het milieumanagementsysteem. Audit bevindingen worden gebruikt om de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem te beoordelen en kansen voor verbetering vast te stellen. Onze deskundige trainers leren u om met behulp van ISO 19011 een interne audit voor te bereiden, uit te voeren, af te ronden en op te volgen tegen de eisen uit ISO 14001:2015.

Extra voordeel van de training zijn de vele opdrachten en rollenspellen die individueel of in groepsverband worden gemaakt en gedaan. Hierdoor leert u niet alleen om de theorie uit de norm in praktijksituaties toe te passen, ook heeft u eerste stappen voor uw eigen organisatie gezet. 


Voor wie is de training bedoeld?

Voor diegene die zich bezighouden met het monitoren van de prestaties van het managementsysteem en verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van Interne Audits.

Voor de training is kennis van ISO 14001:2015 vereist. Deze kennis kunt u onder meer opdoen tijdens de eendaagse training Introductie ISO 14001:2015. 

Na afloop:

 • kunt u de ISO 19011 richtlijnen voor auditen van een managementsysteem verklaren
 • weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen voor het auditen tegen ISO 14001:2015
 • kunt u een audit initiëren, voorbereiden, uitvoeren, afronden en opvolgen
 • kunt u een auditrapportage voorbereiden en verspreiden
 • kunt u beoordelen of (delen van) het milieumanagementsysteem voldoet aan ISO 14001:2015
 • heeft u de benodigde ISO 14001:2015 auditkennis en -vaardigheden verder ontwikkeld

Praktische informatie

 • De training duurt 2 dagen
 • De training wordt in het Nederlands gegeven
 • Het trainingsmateriaal is Nederlandstalig
 • De ISO 14001:2015 en ISO 19011:2018 zitten niet bij de trainingsprijs inbegrepen, wel is er tijdens de training een kopie van de normen ter inzage beschikbaar.
 • Inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch

Wenst u voorafgaande aan of tijdens de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan contact met ons op via training.nl@bsigroup.com.

ISO 14001:2015 leergang en Combinatiekortingen

De leergang ISO 14001:2015 milieumanagement is modulair opgebouwd. Dit betekent dat u de trainingen in alle combinaties kunt volgen. We adviseren u, wanneer u meerdere trainingen wilt volgen, de onderstaande volgorde aan te houden.

Leergang

 

 

 

 

 

Naast deze intern auditor training, zijn de volgende trainingen onderdeel van de ISO 14001:2015 leergang:

1. Introductie ISO 14001:2015

2. Implementatie ISO 14001:2015 

4. Lead Auditor  ISO 14001:2015 

Wanneer u kiest voor een combinatie van trainingen, profiteert u van een prijsvoordeel:

Nr.

Training

Prijs

 

1

 Introductie ISO 14001:2015

 €          575

 

2

 Implementatie ISO 14001:2015

 €          975

 

3

 Intern Auditor ISO 14001:2015

 €          975

 

4

 Lead Auditor ISO 14001:2015

 €       2.300

 

 

 Totaal

 €       4.825

 

 

 

 

 

 

 

Prijs

Korting

 

 Combinatie trainingen 1 + 2 

 €       1.400

 €         150

 

 Combinatie trainingen 1 + 3

 €       1.400

 €         150

 

 Combinatie trainingen 1 + 4

 €       2.875

 €         200

 

 Combinatie trainingen 1 + 2 + 3

 €       2.225

 €         300

 

 Combinatie trainingen 1 + 2 + 3 + 4 

 €       4.325

 €         500

Voor meer informatie over deze leergang en/of de mogelijkheden van een in-company training voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of stuur een mail naar mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com


Britain flag

Consult this page in English and view dates and availability of English training courses

 


In Company training

De trainingen uit het reguliere trainingsaanbod kunnen ook bij u op locatie plaatsvinden. Dit kunnen individuele trainingen uit het portfolio zijn of een combinatie van trainingen. Veelal kunnen de trainingen zowel Engelstalig als Nederlandstalig worden uitgevoerd. Voordelen van een in-house training:

Uw medewerkers:

 • besparen op reistijd & reiskosten;
 • ontvangen dezelfde boodschap;
 • traininen met hetzelfde materiaal;
 • oefenen met dezelfde interactieve opdrachten;
 • trainen wanneer het hun uitkomt.

Voor meer informatie over in-house trainingen kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of stuur een mail naar inhousetraining.nl@bsigroup.com