Training Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methodiek (of managementfilosofie) volgens ISO 13053. Het biedt een framework voor het beheersen van kwaliteit door het aantal stappen in processen en verspilling te reduceren (Lean) en de kwaliteit van processen te verbeteren door middel van het verminderen van variaties (Six Sigma). Six Sigma is een proces-verbeterprogramma vanuit het kwaliteitsmanagement en bestaat uit twee samengevoegde methodieken: ‘Lean Thinking’ (snelheid) en ‘Six Sigma’ (kwaliteit verhogen). Het resultaatgericht verbeteren is de achterliggende gedachte, waarbij (statistische) procesbeheersing als uitgangspunt wordt genomen.