EU ETS (EU Emissions Trading System)

Het EU ETS is de eerste en grootste internationale schema die als doel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen in alle sectoren. Het vormt de basis van beleid van de Europese Unie in de strijd tegen klimaatverandering en staat EU-lidstaten toe om binnen een voorgeschreven limiet emissies in te kopen en te verhandelen. Werk met ons samen om uw emissies te verifiëren en te rapporteren en creëer vertrouwen door compliance aan dit schema. Wat is het EU Emissions Trading System?

Het EU ETS is er voor de lidstaten van de Europese Unie en heeft als doel om de CO2-uitstoot te verminderen of reduceren. Het systeem stelt deelnemers in staat om emissietoelages te kopen en te verkopen, zodat tegen lage kosten reducties bereikt kunnen worden. Het totaalniveau van de toegestane emissies is beperkt. Daarom moeten organisaties jaarlijks verslag uitbrengen van hun emissies. De emissietoelages worden gezien als geld. Eén toelage geeft de eigenaar recht op het uitstoten van een ton CO2 of het equivalent daarvan van andere broeikasgassen. Het schema werd voor het eerst geïntroduceerd in 2005 met als doel om grote energieleveranciers en bedrijven met een hoog energieverbruik te monitoren. In 2008 werd de reikwijdte uitgebreid en werden ook andere sectoren, organisaties met hoge emissies en luchtvaartmaatschappijen opgenomen. 


Welke voordelen biedt het verifiëren van broeikasgasuitstoot?

  • Voorkom boetes voor het niet naleven van wet- en regelgeving, dankzij verificatie
  • Vergroot uw geloofwaardigheid door verificatie door derden
  • Garandeer uw stakeholders dat de gegevens over uw uitstoot nauwkeurig zijn
  • Toon consistente en transparante rapporten
  • Verkrijg professionele goedkeuring van een door UKAS goedgekeurde instantie

Het verificatieproces

In het verificatieproces wordt gezorgd dat alle gerapporteerde broeikasgasemissies nauwkeurig zijn. Wanneer u vroegtijdig met ons samenwerkt, kunt u mogelijke problemen in kaart brengen voor de meldingsperiode is verstreken. Zo kunt u maatregelen treffen om problemen vóór de rapportagedeadline op te lossen. We werken met organisaties met één of meerdere vestigingen en met brancheorganisaties. Het proces kan zo worden aangepast dat er een op maat gemaakt verificatieplan ontstaat dat aan de behoeften van uw bedrijf voldoet. We wijzen bovendien een medewerker van BSI toe die verantwoordelijk is voor het verificatieproces. Deze persoon zal u door het hieronder beschreven proces begeleiden.

  1. We voeren een strategische audit uit om een overzicht te krijgen van uw activiteiten. Op deze manier ontdekken we welke bronnen het grootste aandeel hebben in uw CO2-uitstoot. Vervolgens kunnen we uw verificatieplan samenstellen.

  2. Daarna bewaken en auditen we uw rapportages, zodat uw huidige niveau van compliance wordt vastgesteld. Dit houdt in dat we controles uitvoeren ter bevestiging van de betrouwbaarheid van uw gegevens. Ook kijken we of u de juiste beheersmaatregelen geïmplementeerd heeft.

  3. Ten slotte kunnen we de berekeningen van uw emissies ter verificatie indienen.

  4. Uw rapport wordt beoordeeld door een gekwalificeerde medewerker van BSI. Deze persoon is niet betrokken bij het bewakings- en rapportageproces. Zo krijgt u een onafhankelijke technische audit, zodat u nog meer vertrouwen krijgt in de integriteit van uw rapport.  


Emissieverificatie en emissiehandel voor luchtvaartmaatschappijen

Alle luchtvaartmaatschappijen die vluchten binnen de Europese Unie aanbieden komen in aanmerking voor opname in het handelssysteem. Vanaf 2012 moeten al deze organisaties jaarlijks een rapport over hun emissies indienen. Deze rapporten moeten geverifieerd worden door een geaccrediteerde instantie. Daarna moeten ze voor 31 maart worden ingediend bij de regulerende instantie van EU ETS.  Luchtvaartmaatschappijen komen in aanmerking voor gratis toewijzing van toeslagen. Deze toeslagen worden alleen toegewezen wanneer de nullijn voor 2010 is geverifieerd. Recent verifieerden we Monarch Airlines, Sony Aviation, Thomas Cook Airlines en Virgin Atlantic Media.


Emissieverificatie en emissiehandel voor het MKB

Het EU ETS kan op uw bedrijf worden toegepast, ongeacht de grootte van uw bedrijf is. Ook kleinere bedrijven kunnen verantwoordelijk zijn voor een hoge uitstoot van broeikasgassen. Het verifiëren van deze emissies en het naleven van het handelsschema biedt voordelen. U kunt deze voordelen ontdekken door met ons samen te werken. We begrijpen dat u over kleinere budgetten kunt beschikken en dat u minder tijd kunt heeft voor rapportages. Daarom werken we graag met u samen om al uw uitdagingen te overwinnen, zodat u uw CO2-uitstoot nauwlettend in de gaten kunt houden terwijl uw bedrijf groeit. 


PAS 2050

Zorg dat uw emissierapporten nog nauwkeuriger zijn en meet het effect van uw goederen en diensten op de klimaatveranderingen. PAS 2050 is het eerste internationale kader waarmee de CO2-uitstoot van uw specifieke producten en uw toeleveringsketens gemeten kan worden. De norm kan op alle bedrijfsoorten en -groottes worden toegepast, zodat u manieren kunt identificeren om uw resources efficiënter te managen. 


Waarom kiezen voor certificering via BSI?

Meer dan 100 jaar geleden waren we pioniers op het gebied van normen. Vandaag de dag zijn we de toonaangevende expert. BSI Group helpt meer dan 65.000 organisaties in 150 landen, variërend van wereldwijde topmerken tot kleine, ambitieuze bedrijven, om hun concurrenten voor te zijn. Als één van de weinige organisaties die normen van begin tot einde kent, beoordelen we niet alleen hoe goed u aan de norm voldoet, maar ontwikkelen we ook heel nieuwe standaarden. Daarnaast trainen we wereldwijd teams in het gebruik van gecertificeerde managementsystemen om zo beter te presteren. Onze kennis kan uw organisatie veranderen.