BS 10500 Anti-Bribery

BS 10500 biedt een managementsysteem voor anticorruptiebeleid voor organisaties overal ter wereld. Bovendien kunt u met het managementsysteem aan de wetgeving, zoals de Britse Wet inzake omkoperij (UK Anti-Bribery Act), voldoen, ongeacht uw locatie. De anticorruptie-wetgeving wordt steeds stringenter en het managen ervan is voor bedrijven verplicht. Daarom biedt BS 10500 een manier om om te gaan met de toenemende wereldwijde risico's. Ontdek hoe u uw bedrijf en uw personeel kunt beschermen door met ons samen te werken. Wat is de UK Bribery Act?

De Britse wet inzake omkoping werd in juli 2011 van kracht. De wet maakt deel uit van een aantal soortgelijke wetten en conventies die wereldwijd worden ontwikkeld om omkoping te voorkomen.  De Britse wet verklaart dat het onwettig is voor commerciële organisaties, zodat voorkomen wordt dat aan hen gelieerde personen namens hen omkopingen uitvoeren. Uw bedrijf voldoet aan de Britse wetgeving wanneer u kunt bewijzen dat u over toereikende procedures voor anti-omkoping beschikt. De richtlijn van de Britse overheid, die op 31 maart 2011 werd gepubliceerd, adviseert dat uw maatregelen tegen omkoping voldoende bescherming moeten bieden voor het risiconiveau waaraan u bloot staat. Organisaties moeten dus hun risico's afwegen en dienovereenkomstig een plan opstellen.   


Wat is BS 10500?

BS 10500 werd ontwikkeld als reactie op een nieuw tijdperk met strengere wetshandhaving en met minder tolerantie ten aanzien van corruptie en omkoping. De norm biedt een kader voor anti-omkoperij en werd opgesteld voor organisaties van elke omvang, in alle sectoren en op alle locaties. De norm wordt vooral aanbevolen voor sectoren die een groter gevaar lopen, zoals de bouwsector, technische sector, mijnbouwsector en nutssector. BS 10500 biedt een managementsysteem dat u toont hoe u de juiste maatregelen kunt nemen tegen omkoperij in uw bedrijf en toeleveringsketen. 


Welke voordelen biedt BS 10500?

  • Voldoe aan de toenemende druk van stakeholders voor toereikende maatregelen tegen omkoping
  • Toon naleving van wet- en regelgeving dankzij de juiste procedures
  • Bewaak en beheer risico's in uw bedrijf en toeleveringsketen
  • Ontwikkel mogelijkheden om de efficiëntie in uw handelswijzen te verbeteren
  • Verminder mogelijke verzekeringspremies en wees voorbereid op juridische acties


Waarom kiezen voor certificering via BSI?

Meer dan 100 jaar geleden waren we pioniers op het gebied van normen. Vandaag de dag zijn we de toonaangevende expert. BSI Group helpt meer dan 65.000 organisaties in 150 landen, variërend van wereldwijde topmerken tot kleine, ambitieuze bedrijven, om hun concurrenten voor te zijn. Als één van de weinige organisaties die normen van begin tot einde kent, beoordelen we niet alleen hoe goed u aan de norm voldoet, maar ontwikkelen we ook heel nieuwe standaarden. Daarnaast trainen we wereldwijd teams in het gebruik van gecertificeerde managementsystemen om zo beter te presteren. Onze kennis kan uw organisatie veranderen.