+

Ham maddeler

Çıkarma ve işleme

+

Üretim

Tasarım, imalat, montaj

+

Yer hizmetleri

Kalkış ve varışlar

+

Uzay uçuşu

Fırlatma, keşif, iletişim

+

Havacılık

Ticari havacılık

+

Savunma

Askeri ve savunma amaçlı hava taşıtları

+

Gelişmiş hava intikal araçları

eVTOL ve eSTOL

+

Bakım

Bakım, Onarım ve Tadilat, yeniden üretim ve yedek parçalar

+

Kullanım ömrünün sonu

Yeniden işlevlendirme, geri dönüşüm ve imha

+

Ham maddeler

Çıkarma ve işleme

+

Üretim

Tasarım, imalat, montaj

+

Yer hizmetleri

Kalkış ve varışlar

+

Uzay uçuşu

Fırlatma, keşif, iletişim

+

Havacılık

Ticari havacılık

+

Savunma

Askeri ve savunma amaçlı hava taşıtları

+

Gelişmiş hava intikal araçları

eVTOL ve eSTOL

+

Bakım

Bakım, Onarım ve Tadilat, yeniden üretim ve yedek parçalar

+

Kullanım ömrünün sonu

Yeniden işlevlendirme, geri dönüşüm ve imha

Ham maddeler

Çıkarma ve işleme

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • ISO 45001 sağlık ve güvenlik yönetimi standardıyla çalışanlarınızı ham madde çıkarma ve işleme işlemleriyle ilişkili tehlikelerden koruyun.
 • ISO 9001 kalite yönetimi standardıyla çıkarma işlemlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırın.
 • AS 9100 havacılık, uzay ve savunma sanayisi kalite yönetimi standardıyla hava taşıtlarında kullanıma yönelik malzemelerin kalitesini güvence altına alın.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi standardıyla malzemeler ve tedarikçiler hakkındaki hassas bilgileri koruyun.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • ISO 14001 çevre yönetimi standardıyla maden çıkarma ve işleme faaliyetleriyle ilişkili kirlilik riskini ve çevre üzerindeki etkileri azaltın.
 • BSI'ın tedarik zinciri çözümleriyle etik bir tedarik zincirine sahip olduğunuzu gösterin ve yanlışlıkla modern kölelik uygulamalarında bulunma riskini azaltın.

Üretim

Tasarım, imalat, montaj

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • AS 9100 havacılık kalite yönetimi standardıyla tasarım, geliştirme, üretim ve kurulum süreçlerinizi sürekli olarak iyileştirin.
 • Gelişmiş ürün kalitesi planlaması (APQP) ve üretim parçası onay süreci (PPAP) için AS 9145 standardıyla üretim kusurlarını ortadan kaldırın.
 • ISO 45001 sağlık ve güvenlik yönetimi standardıyla çalışanlarınızı üretim süreçleriyle ilişkili tehlikelerden koruyun.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi standardıyla tasarım, prototip, parça ve süreçlerinize ilişkin bilgileri koruyun.
 • BSI'ın hizmetleriyle yazılımlarınızın siber güvenliğini ve dijital uygulamalarınızın dayanıklılığını artırın.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • ISO 50001 enerji yönetimi standardıyla üretim süreçlerinizin enerji verimliliğini artırın.
 • ISO 14001 çevre yönetimi standardıyla üretim faaliyetlerinizin çevre üzerindeki etkilerini azaltın.

Yer hizmetleri

Kalkış ve varışlar

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • ISO 45003 işyerinde psikolojik sağlık ve güvenlik yönetimi standardıyla ekiplerinizin, hava trafiği kontrol çalışanlarınızın ve güvenlik açısından kritik önem taşıyan çalışanlarınızın sağlığını koruyun.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • Bilgi güvenliğine ilişkin ilk savunma hattı olarak ISO 27001 standardıyla kritik veri akışlarınızı, dijital ikizlerinizi, sistemlerinizi ve denetimlerinizi ihlallere karşı koruyun.
 • Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (PII) korunmasına ilişkin standartlar olan ISO 27701 ile çalışanlarınızın ve yolcularınızın gizliliğini koruyun.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • ISO 14001 çevre yönetimi standardıyla yer hizmetlerinizin çevre üzerindeki etkilerini azaltın.
 • ISO 50001 enerji yönetimi standardıyla üretim hava alanlarınızın enerji verimliliğini artırın.

Uzay uçuşu

Fırlatma, keşif, iletişim

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • ISO 45003 işyerinde psikolojik sağlık ve güvenlik yönetimi standardıyla pilotlarınızın, ekiplerinizin ve güvenlik açısından kritik önem taşıyan çalışanlarınızın sağlığını koruyun.
 • AS 9110 havacılık bakım kuruluşlarına yönelik kalite yönetimi standardıyla uçuş güvenliğini her zaman güvence altına alın.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • Bilgi güvenliğine ilişkin ilk savunma hattı olarak ISO 27001 standardıyla kritik veri akışlarınızı, dijital ikizlerinizi, sistemlerinizi ve denetimlerinizi ihlallere karşı koruyun.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • Emisyonların ölçümüne ve azaltılmasına ilişkin standartlar ile karbon ayak izinizi azaltın: Sera gazları için ISO 14064-1, ve karbon nötrlüğü için PAS 2060.

Havacılık

Ticari havacılık

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • ISO 45003 işyerinde psikolojik sağlık ve güvenlik yönetimi standardıyla pilotlarınızın, ekiplerinizin ve güvenlik açısından kritik önem taşıyan çalışanlarınızın sağlığını koruyun.
 • AS 9110 havacılık bakım kuruluşlarına yönelik kalite yönetimi standardıyla uçuş güvenliğini her zaman güvence altına alın.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • Bilgi güvenliğine ilişkin ilk savunma hattı olarak ISO 27001 standardıyla kritik veri akışlarınızı, dijital ikizlerinizi, işletim sistemlerinizi ve denetimlerinizi ihlallere karşı koruyun.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

Savunma

Askeri ve savunma amaçlı hava taşıtları

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • Savunma ve havacılık için AQAP (Allied Quality Assurance Publication) 2110 ve 2310 ile hava taşıtlarına ilişkin NATO standartlarına uyumu sağlayın.
 • AS 9110 havacılık bakım kuruluşlarına yönelik kalite yönetimi standardıyla operasyonel performansı her zaman güvence altına alın.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • Bilgi güvenliğine ilişkin ilk savunma hattı olarak ISO 27001 standardıyla kritik veri akışlarınızı, dijital ikizlerinizi, sistemlerinizi ve denetimlerinizi ihlallere karşı koruyun.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • Çevre üzerindeki etkilerin ve enerji israfının azaltılmasına ilişkin standartlar olan ISO 14001 ve ISO 50001 ile savunma bakanlığınızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlayın.

Gelişmiş hava intikal araçları

eVTOL ve eSTOL

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • ISO 45003 işyerinde psikolojik sağlık ve güvenlik yönetimi standardıyla pilotlarınızın, uzak operatörlerinizin ve güvenlik açısından kritik önem taşıyan çalışanlarınızın sağlığını koruyun.
 • AS 9110 havacılık bakım kuruluşlarına yönelik kalite yönetimi standardıyla gelişmiş hava taşıtlarının uçuş güvenliğini her zaman güvence altına alın.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • Bilgi güvenliğine ilişkin ilk savunma hattı olarak ISO 27001 standardıyla kritik veri akışlarınızı, dijital ikizlerinizi, sistemlerinizi ve denetimlerinizi ihlallere karşı koruyun.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • BSI'ın yenilenebilir enerji hizmetleriyle bataryalarınızın ve EV şarj altyapınızın gelişmiş hava intikal araçlarının ihtiyaçlarını karşıladığından emin olun.

Bakım

Bakım, Onarım ve Tadilat, yeniden üretim ve yedek parçalar

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • AS 9110 havacılık bakım kuruluşlarına yönelik kalite yönetimi standardıyla uçuş güvenliğini her zaman güvence altına alın.
 • AS 9120 havacılık, uzay ve savunma sanayisi distribütörleri için kalite yönetimi standardına göre sertifikalandırılmış saygın tedarikçilerden parça tedarik edin.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi standardıyla tasarım, prototip, parça ve süreçlerinize ilişkin bilgileri koruyun.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • Çevre yönetim standardı ISO 14001 ile bakım ve servis faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ve çevresel etki riskini azaltın

Kullanım ömrünün sonu

Yeniden işlevlendirme, geri dönüşüm ve imha

Kalite ve güvenliğin tesisi

 • ISO 45001, sağlık ve güvenlik yönetimi standardıyla çalışanlarınızı potansiyel olarak tehlikeli atıklardan koruyun.

Bilgi güvenliğinin aşılanması

 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi standardıyla yeniden işlevlendirme ve imha süreçlerinde sahteciliği ve fikri mülkiyet risklerini azaltın.

Sürdürülebilirliğin sağlanması

 • ISO 14001 çevre yönetim standardı ile geri dönüşüm ve imha faaliyetleri sonucu kirlilik ve çevresel etki riskini azaltın