BSI certificate profile

BSI certificate profile

Red Overlay
BSI certificate profile
BSI certificate profile
Red Overlay
Enter Company name or certificate number. Results limited to 50 records.

ETSI EN 319 411-1 v1.3.1

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Justitiële Informatiedienst
Van der Nootstraat 14
Leeuwarden
8913 HV
The Netherlands


Certificate number ETS 068
Scope Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid - Justitiële Informatiedienst (hierna: Justid), is een certificeringsaudit uitgevoerd op alle onderwerpen en processen door BSI Group The Netherlands B.V. (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands). De scope van de certificeringsaudit betrof het leveren van de volgende Trust Service Provider component diensten, ten behoeve van de Politie: -,,Registration Service (p) -,,Certificate Generation Service (c) -,,Dissemination Service (c); -,,Revocation Management Service (p) -,,Revocation Status Service (c) De genoemde TSP component diensten worden geheel uitgevoerd door Justid (aangeduid als ‘c’), danwel samen met de Politie als afnemende partij (aangeduid als (‘p’), onder eindverantwoordelijkheid van Justid. De TSP component diensten worden uitgevoerd ten behoeve van: - Uitgifte van public key certificaten (niet-gekwalificeerde vertrouwensdienst) De certificaten worden uitgegeven door de issuing certification authorities, zoals hieronder gespecificeerd: Root CA: JST-ROOTCA3 Domein CA: Nationale Politie CA 2021 -,,Issuing CA: Nationale Politie SERVER CA 2021 -,,Issuing CA: Nationale Politie TLS CA 2021 De TSP component diensten zijn gedocumenteerd in de volgende documenten: -,,CPS PKIaaS Politie, versie 2.2, 13 juni 2023 De toepasselijke eisen zijn vastgelegd in de Verklaring van toepasselijkheid dienstverlening PKIaas POL-domein, 18 mei 2022 en in het bijbehorende overzicht van toepasselijkheid, versie januari 2022. NEW-PAGE Audit informatie: Root CA: CN= JST-ROOTCA3,OU=Justitiële Informatiedienst,O= Ministerie van Justitie en Veiligheid,C=NL Sha256 Fingerprint: 616F10507101A59AF973951530844BE2ED0F381B8324E69ADE5578A355EB5A9D Domain CA: CN= Nationale Politie CA 2021,OU= Nationale Politie,O= Ministerie van Justitie en Veiligheid,C=NL Sha256 Fingerprint: 71571CD6DC998AF9E0EA25E6FD17B69ABCA6695DDD28CBBC1832445B288DF8C2 Issuing CA: CN= Nationale Politie SERVER CA 2021,OU= Nationale Politie,O= Ministerie van Justitie en Veiligheid,C=NL Sha256 Fingerprint: 23AA9D108A6B25E229EBD2C114EABB2873AEC85495B3076EF65035D988402E0E Issuing CA: CN= Nationale Politie TLS CA 2021,OU= Nationale Politie,O= Ministerie van Justitie en Veiligheid,C=NL Sha256 Fingerprint: 4CEBE0CC6BFDD756D02B44D1C7C18CE4E878CB02319ECBE5D7318B2FF21486FC Audit criteria: -,,ETSI EN 319 401 v2.3.1 (2021-05) General Policy Requirements for Trust Service Providers -,,ETSI EN 319 411-1 v1.3.1 (2021-05) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates - Part 1: General requirements, for the policy: NCP Audit Periode: 1 juni 2022 - 31 mei 2023 Audit uitgevoerd: Juni 2023 Informatie en contact: BSI Group the Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, NL
Original registration date Effective date Last revision date Expiry date
Original registration date 2021-08-31 Effective date 2023-08-31 Last revision date 2023-07-14 Expiry date 2025-08-30

Verified locations