BSI certificate profile

BSI certificate profile

Red Overlay
BSI certificate profile
BSI certificate profile
Red Overlay
Enter Company name or certificate number. Results limited to 50 records.

ETSI EN 319 401 v2.3.1

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Justitiële Informatiedienst
Burgemeester Raveslootsingel 2
7607 GK Almelo
The Netherlands


Certificate number ETS 054
Scope -,,Valideringsdienst: de validatie van elektronisch ondertekende of elektronisch verzegelde data zoals PDF documenten; -,,Centrale Provenance Store: opslaan van de hash van elektronisch ondertekende of elektronisch verzegelde data zoals PDF documenten. als onderdeel van de Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst (GAAV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en uitgevoerd door de Justitiële Informatiedienst (Justid). De valideringsdienst is beschikbaar voor eindgebruikers op https://www.validatie.nl/ De valideringsdienst bestaat uit de volgende primaire processen: 1) Document samenstellen en ondertekenen* 2) Configuratie GAAV o.b.v. aangeleverde gegevens 3) Validatie via portaal (Consumer to Business) 4) Validatie via system to system koppeling (Business to Business)** 5) Beoordelen Provenance 6) Presenteer Resultaat 7) <<VERVALLEN>> (Aanmaken validatierapport) 8) CPS-aanbieden van provenance 9) CPS-opslaan provenance aan de database (*) het proces Document samenstellen en ondertekenen (nr. 1) vindt plaats bij en door de afnemer (**) de processen Validatie via system to system koppeling (B to B) (nr. 4) is nog niet beschikbaar in productie en valt derhalve buiten de scope van de certificatie. Item 7 (Aanmaken validatierapport) is komen te vervallen. Justid heeft er van af gezien deze functionaliteit in productie te brengen en valt buiten de scope van certificatie. Het document "Dienstenbeschrijving GAAV, v1.9", d.d. 13 december 2022 is als "Trust Service Practice Statement" te raadplegen op de locatie: https://www.validatie.nl/uitleg. Op basis van de resultaten van de door ons uitgevoerde audit concluderen wij dat, op basis van het objectieve bewijs dat gedurende de audit is verzameld, de beoordeelde onderwerpen en processen voor het leveren van de dienst "Gemeenschappelijke Authenticatie, Associatie en Valideringsdienst (GAAV)", inclusief de Centrale Provenance Store, over het algemeen effectief zijn gedocumenteerd en geïmplementeerd, op basis van de eisen die zijn uiteengezet in de Verklaring van toepasselijkheid, d.d. 17 januari 2023 en het Overzicht van toepasselijkheid, versie 2.5 (12-04-2022).
Valideringsdienst: de validatie van elektronisch ondertekende of elektronisch verzegelde data in pdfdocumenten, als onderdeel van de Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst (GAAV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en uitgevoerd door de Justitiële Informatiedienst (Justid). De validatiedienst is beschikbaar voor eindgebruikers op https://www.validatie.nl/ De valideringsdienst bestaat uit de volgende primaire processen: 1) Document samenstellen en ondertekenen* 2) Configuratie GAAV o.b.v. aangeleverde gegevens 3) Validatie via portaal (Consumer to Business) 4) Validatie via system to system koppeling (Business to Business)** 5) Beoordelen Provenance 6) Presenteer Resultaat 7) Aanmaken validatierapport** (*) het proces Document samenstellen en ondertekenen (nr. 1) vindt plaats bij en door de afnemer (**) de processen Validatie via system to system koppeling (B to B) (nr. 4) en Waarmerkservice (onderdeel van nr. 7) zijn nog niet beschikbaar in productie en vallen derhalve buiten de scope van de certificatie. Het document "Dienstenbeschrijving Valideringsdienst, v1.5", d.d. 21 januari 2020 is als "Trust Service Practice Statement" te raadplegen op de locatie: https://www.validatie.nl/uitleg. BSI concludeert dat op basis van het objectieve bewijs dat wij hebben verzameld tijdens deze certificeringsaudit, de onderwerpen en processen die wij hebben beoordeeld in het algemeen effectief zijn. De certificeringsaudit is gebaseerd op de eisen vastgelegd in de Verklaring van toepasselijkheid, d.d. 15 februari 2021 en het Overzicht van toepasselijkheid, versie 2.0 van 20 mei 2020, waarin tevens de aanvullende GAAV-normen en de toepasselijke eisen uit de eIDAS Verordening 910/2014 zijn opgenomen.
Original registration date Effective date Last revision date Expiry date
Original registration date 2017-04-07 Effective date 2023-04-07 Last revision date 2023-04-03 Expiry date 2025-04-06

Verified locations