Jak uzyskać certyfikat

W BSI zapewniamy kompleksowe rozwiązania. My nie tylko dokonujemy określenia stopnia zgodności z normami – my także rozwijamy je wraz z niezależnymi ekspertami. Znamy normy od podszewki i wiemy jak tą wiedzą dzielić się z Państwa pracownikami

Jeżeli Państwo potrzebują jakiegokolwiek wsparcia merytorycznego, aby uzyskać certyfikat– i go utrzymać – jesteśmy w stanie to zapewnić.

Na czym polega proces certyfikacji?

  1. Nawiązanie kontaktu – Należy skontaktować się z nami w celu przekazania nam swoich potrzeb, abyśmy mogli określić najbardziej dopasowany pakiet usług.
  2. Oferta – Przedłożymy Państwu ofertę zawierającą informacje dotyczące kosztów i czasu potrzebnego do przeprowadzenia auditu. Wraz z ofertą dostaną Państwo informację, który z naszych przedstawicieli sprzedaży będzie osobą kontaktową podczas trwania procesu certyfikacji w późniejszym czasie. Pracownik ten będzie dysponować informacjami na temat danego obszaru działalności biznesowej, co pozwoli na udzielenie przez niego wsparcia w miarę postępów procesu auditu i certyfikacji.
  3. Spotkanie z zespołem przeprowadzającym ocenę Zostanie Państwu przydzielony przedstawiciel sprzedaży, który będzie osobą kontaktową podczas trwania procesu certyfikacji w późniejszym czasie. Pracownik ten będzie dysponować informacjami na temat danego obszaru działalności biznesowej, co pozwoli na udzielenie przez niego wsparcia w miarę postępów procesu auditu i certyfikacji.
  4. Audit wstępny – Na Państwa życzenie możemy wykonać wstępny audit danego systemu zarządzania pod kątem zgodności z odpowiednią normą, co umożliwia identyfikację luk i słabych punktów, które należy doprowadzić do zgodności z odnośnymi wymaganiami przed przeprowadzeniem auditu certyfikującego.
  5. Audit Certyfikujący – Na proces certyfikacji składają się określone etapy, które różnią się w zależności od wybranej normy.
  6. Certyfikacja – Po pomyślnym przeprowadzeniu auditu certyfikującego wydamy odpowiedni certyfikat rejestracyjny, ściśle opisujący zakres certyfikacji. Certyfikat jest ważny przez określony czas, w zależności od normy.
  7. Dalsze doskonalenie – Przydzielony Państwu Kierownik ds. Klienta będzie przeprowadzać audity w nadzorze w celu wykazania zgodności, jednocześnie świadcząc usługi pomocy w zakresie dalszego doskonalenia procesów działalności organizacji.