SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

Szkolenia ISO Certyfikacja Analiza Luk

Jednostka certyfikująca BSI jest współtwórcą światowych standardów ISO. Oferuje certyfikację i szkolenia w zakresie systemów zarządzania pomagając ponad 80 000 firmom na świecie zwiększyć ich rynkową konkurencyjność.

Tworzymy standardy, Udostępniamy, Certyfikujemy, Wspieramy


Jak zoptymalizować gospodarkę energetyczną?

Dziennik "RZECZPOSPOLITA" - Dodatek "Bezpieczeństwo w Przemyśle"
Wywiad z Joanną Bańkowską, Dyrektorem Zrządzającym BSI, Wrzesień 2016

Gospodarkę energetyczną da się zoptymalizowaćw każdej firmie czy biurze. W przemyśle ogromnym polem oszczędności mogąbyć np. technologie wykorzystujące sprężonepowietrze czy silniki elektryczne. Podstawąoszczędnego gospodarowania energią jestobliczanie kosztów sprzętu zużywającegoenergię w ciągu całego cyklu życia, a więcod wyprodukowania do utylizacji. Certyfikując standard  ISO 50001 mamy natychmiast korzyść w postaci realnego wpływu na rachunek zysków i strat, bo natychmiast możemyto odczuć na rachunku za energię. 


Zanim wycieknie tajemnica...czyli Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji z BSI

Portal "PORADNIK BIZNESU INFO", Mediaplanet
Wywiad z Joanną Bańkowską, Dyrektorem Zrządzającym BSI, Wrzesień 2016

Dla każdej organizacji informacja jest jej największą wartością biznesową. Przede wszystkim informacja handlowa, prawna, techniczna, a także ta związana z działaniem kierownictwa, sposobem zarządzania, nie mówiąc już o danych osobowych klientów i partnerów. Jesteśmy zdominowani przez świat informatyczny i technologie mobilne. Tym trudniej więc jest chronić tajemnice firmy. Korzyści z systemu ISO/IEC 27001 to przede wszystkim identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie właściwych zabezpieczeń na poszczególnych obszarach działalności, zdobycie zaufania interesariuszy i klientów w kwestii bezpieczeństwa danych. 

Przeczytaj więcej: www.poradnikbiznesu.info.pl