BSI Group Polska

Szkolenia ISO, certyfikacja ISO, analiza luk, oprogramowanie dla łańcucha dostaw to główne usługi w ofercie BSI Group Polska - niezależnej jednostki certyfikującej.

Konferencja BSI - Zarządzanie Ryzykiem

Zarządzanie Ryzykiem w Nowoczesnej Organizacji
27-28 Maja, Jachranka k/Warszawy
Windsor Palace Hotel & Conference Centre

Jak BSI może pomóc Twojej Organizacji?

BSI to firma zajmująca się standardami dla biznesu, pomagająca organizacjom z całego świata sprawić, aby doskonałość stała się ich nawykiem. Istotą naszej pracy jest stworzenie warunków do poprawy efektywności innych organizacji.


Towarzyszymy Tobie na każdym kroku

Nasze usługi dostosowane są do wyzwań, które stoją przed Twoją Organizacją na drodze do jak najlepszego zrozumienia, czym jest najlepsza praktyka, jak ją wypracować i zamienić w nawyk.

Liderzy w swojej dziedzinie

BSI współpracuje z ekspertami w dziedzinie biznesu, instytucjami rządowymi, zrzeszeniami zawodowymi oraz grupami konsumenckimi po to, by ustalić najlepsze praktyki i usystematyzować wiedzę, jaka jest potrzebna każdej organizacji by osiągnąc sukces.


BSI...by doskonałość stała się nawykiem