Bắt đầu với Quản lý môi trường ISO 14001

Tìm cách tốt nhất để bắt đầu với ISO 14001 và khám phá quản lý môi trường là sự lựa chọn đúng đắn như thế nào cho doanh nghiệp của bạn bây giờ và trong tương lai. Bạn cũng cần phải hiểu những tiêu chuẩn ISO 14001.


Tại sao là quản lý môi trường ISO 14001?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận về việc vạch ra cách làm thế nào để có được hệ thống quản lý môi trường hiệu quả trong nơi làm việc. Nó được thiết kế để giúp cho những doanh nghiệp duy trì sự thành công thương mại mà không cần những trách nhiệm môi trường thái quá. Nó cũng có thể giúp bạn phát triển trong khi giảm những ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển đó. Bằng việc đáp ứng được những mong đợi cao hơn của khách hàng về những trách nhiệm và những yêu cầu hơp pháp.


Những lợi ích của quản lý môi trường ISO 14001 là gì?

  • Quản lý môi trường tốt hơn làm giảm thiểu sự lãng phí và việc sử dụng nhiên liệu
  • Cải thiện năng suất để cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.
  • Chứng minh sự hòa hơp cho việc mở rộng những cơ hội của doanh nghiệp
  • Đáp ứng những nghĩa vụ pháp lý để có được lòng tin lớn hơn của bên hữu quan và khách hàng.
  • Chuẩn bị thay đổi khung cảnh của công ty một cách tự tin.Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Những khoá đào tạo giúp bạn bắt đầu với ISO 14001

Quản lý môi trường ISO 14001 có thể áp dụng đối với các tổ chức với tất các các quy mô và ngành nghề, và việc đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả mọi trình độ kinh nghiệm.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.