Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Ten dwudniowy kurs umożliwia Pełnomocnikom ds. Jakości oraz Kadrze zarządzającej poznać praktyczne spojrzenie na aktualne wymagania normy ISO 9001:2015. Ze względu na istotne zmiany związane m.in. z: określeniem kontekstu organizacji, wprowadzeniem koncepcji myślenia w oparciu o  ryzyko, wdrożeniem zarządzania zmianami i wiele  innych  - zapraszamy na warsztaty szkoleniowe, na których przekażemy cenne wskazówki dotyczące wprowadzenia niezbędnych aktualizacji w Państwa Systemie Zarządzania Jakością. Uczestnicy szkolenia poznają nowe możliwości, jakie otwiera nowe wydanie normy przed osobami zarządzającymi organizacją. 

By zgłosić się na szkolenie wypełnij Formularz zgłoszeniowy PDF prześlij do nas skan mailem na adres szkolenia@bsigroup.com

NOWY TERMIN SZKOLENIA 13 - 14 grudnia


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Pełnomocnicy ds. Jakości;
 • Pełnomocnicy Zintegrowanych Systemów Zarządzania;
 • Kadra kierownicza
 • Wszystkie osoby zaangażowane w SZJ

Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi poznać i zrozumieć: 
 • Podejście procesowe
 • Koncepcja myślenia w oparciu o ryzyko
 • 7 zasad zarządzania
 • Przywództwo i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
 • Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 :2015
 • Zachowanie integralności systemu w czasie wdrażanie zmian
 • Proces przejścia na certyfikację SZJ wg ISO 9001:2015

Pozostałe informacje :

Czas trwania szkolenia: 16h

 • Kurs obejmuje 2 dni szkoleniowe. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00 .
 • Szkolenie dla grupy max. 10 osobowej.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
 • Kurs składa się z praktycznych ćwiczeń uzupełnianych niezbędną dawką teorii. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem będą zapoznawać uczestników z najlepszymi praktykami we wdrażaniu zmian w systemie.

 

Jak skorzystam?

Korzyści dla Twojego Biznesu

 • lepsze zrozumienie zaktualizowanych wymagań;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek pomocnych we wdrażaniu zmian wynikających z aktualizacji normy ISO 9001;
 • wymiana doświadczeń;
 • uzyskanie wsparcia w doskonaleniu systemu i zwiększania jego adekwatności i efektywności;
 • uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z zarządzaniem systemem.
 • i wiele innych

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa

Terminy szkoleń: 13-14 grudnia 2016 / 20-21 marca 2017