Giới thiệu về ISO 14971 Quản Lý Rủi Ro Cho Thiết Bị Y Tế

Khóa đào tạo một ngày  này sẽ giúp các chuyên gia thiết bị y tế hiểu biết về cách thức ISO 14971 có thể cải thiện công việc kinh doanh và cải thiện những nỗ lực quản lý rủi ro. Những người tham gia cũng sẽ hiểu làm thế nào  ISO 14971 áp dụng cho tiêu chuẩn ISO 13485. Khóa đào tạo này bao gồm các bài tập, và những người tham gia sẽ có cơ hội để đặt câu hỏi về cách tiêu chuẩn ISO 14971 và quản lý rủi ro áp dụng cho các tổ chức của họ như thế nào.


Ai nên tham gia?

 

 • Những người quản lý nội quy, chất lượng, thiết kế (bao gồm cả những thay đổi thiết kế), phát triển, sản xuất, tiếp thị và nhân sự
 • Người ra quyết định về chiến lược hệ thống quản lý
 • Đánh giá viên nội bộ

 

Tôi sẽ học những gì?

 Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:

 • Nhận biết các liên kết giữa ISO 13485 (Quản Lý Chất Lượng Cho Các Thiết Bị Y Tế) và ISO 14971 (Quản Lý Rủi Ro)
 • Giải thích việc quản lý rủi ro liên quan đến vòng đời của sản phẩm như thế nào
 • Định nghĩa thuật ngữ quản lý rủi ro
 • Tóm tắt các giai đoạn của quá trình quản lý rủi ro
 • Xác định các công việc then chốt của quá trình quản lý rủi roa

Những lợi ích là gì?

Bạn sẽ đạt được hiểu biết về tác động của ISO 14971: 2009 lên quá trình ra quyết định khi sản xuất các thiết bị y tế.

Bao gồm những gì?

 • Các ghi chú khóa đào tạo
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ, giải khát