Hội đồng BSI

Hội đồng

Hội đồng Verify BSI là hội đồng khách hàng giúp các khách hàng đã được chứng nhận BSI giới thiệu các chứng chỉ của họ trên toàn cầu để có được nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

Chúng tôi biết vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong việc thực hiện dịch vụ từ các tổ chức nước ngoài cũng như mối quan tâm thị trường về các bản cam kết hay hồ sơ sai lệch nhà cung ứng. Các tổ chức toàn cầu lớn phải đối mặt với rủi ro phá hỏng danh tiếng của họ nếu không thể xác minh tất cả các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.

Các chuyên viên trong lĩnh vực mua bán có thể thấy khó khăn với các nhà cung cấp mới khác biệt so với cơ sở vật chất nhà cung cấp thực sự từ các đại lý và môi giới trung gian. Kết quả rõ ràng là sự trong sáng và tin tưởng rất thấp.

Khi BSI thực hiện đánh giá các cơ sở khách hàng, chúng tôi tự tin họ là công ty nằm tại các địa điểm có thực, điều này làm tăng sự bảo đảm.

Hội đồng VerifEye BSI được phát triển để hỗ trợ thông qua PAS 7000- Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng, khuôn mẫu chuỗi cung ứng được cấp lại để hỗ trợ hoạt động mua bán với các doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực và trên toàn cầu.

 


 

Ai nằm trong Hội đồng, và làm thế nào để bạn có mặt trong danh sách đó?

Các khách hàng BSI đã được chứng nhận thông qua bất cứ hệ thống quản lý nào hoặc các tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm sẽ được liệt kê trong Hội đồng.

Tìm kiếm số chứng nhận đơn giản, tên công ty, địa điểm và số tiêu chuẩn. Bạn có thể nâng cao tìm kiếm bằng cách sắp xếp theo các khía cạnh khác. Có hai kiểu hồ sơ: Hồ sơ cơ bản và Hồ sơ được xác nhận

Hồ sơ Cơ bản bao gồm chi tiết công ty, thông tin liên lạc và chứng nhận BSI

Hồ sơ được xác nhận ngoài việc bao gồm các chi tiết như trên, còn có 28 nguồn thông tin được trích từ PAS 7000 Hồ sơ tổ chức, Năng lực và mô hình năng lực gồm: ảnh chụp hiện trường được xác minh bởi Đánh giá viên BSI, chứng nhận sản phẩm và hệ thống khác, thông tin hiện trường như kích cỡ nhà kho hoặc cơ sở lưu trữ, số năm hoạt động, các thị trường xuất khẩu chính, đầu ra/ năng lực sản xuất và bản đồ để xác nhận vị trí.

Đối với những người muốn nâng cao hồ sơ năng lực, họ có thể làm theo toàn bộ xác nhận PAS 7000 ngoài các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO thông qua đó đem lại sự bảo đảm lớn hơn về năng lực, chứng nhận nhà cung cấp, sản phẩm và quy trình tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Tìm hiểu nhiều hơn: Hội đồng VerifEye