MET

Thông qua bản thỏa thuận với Phòng thí nghiệm MET (Mỹ), BSI có thể cung cấp dịch vụ và sản phẩm NRTL (Phòng thử nghiệm được công nhận cấp quốc gia), những sản phẩm và dịch vụ đó sau khi đã được kiểm nghiệm một cách thành công có thể được chấp nhận bán ở thị trường Mỹ và Canada.

BSI và Phòng thí nghiệm MET đã ký một bản thỏa thuận hợp tác để mở rộng dịch vụ chứng nhận, đăng kí và thử nghiệm toàn cầu mỗi công ty.

Khách hàng MET sẽ đạt được các dịch vụ BSI, ngoại trừ dấu Kitemark, đối với thị trường Anh, như nhãn hiệu CE, đánh giá và chứng nhận các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Khách hàng BSI tại Châu Âu có thể có được các dịch vụ MET để tiếp cận thị trường Mỹ và chứng nhận sản xuất Mỹ và Canada., trong khi đó các khách hàng ở Bắc Mỹ có thể tiếp cận các phòng thí nghiệm MET cho an toàn sản phẩm và dịch vụ thử nghiệm EMC đối với thiết bị Y tế, công nghệ thông tin và thiết bị liên lạc.

MET là đơn vị tiên phong trong việc đánh giá các dịch vụ chứng nhận và tiếp tục trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp tiêu chuẩn. Hơn 35 năm qua, MET và Nhãn hiệu MET đã được ghi nhận bởi quốc gua, các nhà chức trách địa phương, Chính phủ Mỹ, các đại lý và tổ chức quốc tế.