Các lĩnh vực IECQ

BSI vận hành hệ thống cuả bên thứ ba về IECQ (quốc tế) và BS 900 (quốc gia) để chứng nhận các linh kiện điện tử có chất lượng đảm bảo cũng như hệ thống quản lý chất lượng công ty. Vì vậy, nhà cung cấp với chứng nhận IECQ và/ hoặc BS 9000 sẽ đưa ra sự bảo đảm ở mức độ cao hơn bất cứ phê duyệt nào bên thứ nhất, hoặc thứ hai. Xây dựng trên nền tảng hệ thống chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001, những đề án này tập trung đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua việc chọn lựa phê duyệt đối với bảo đảm chất lượng sản phẩm.

 • Linh kiện được phê duyệt (bao gồm phê duyệt năng lực) 
 • Quy trình được phê duyệt
 • Phòng đánh giá (BS 9000)
 • Quản lý linh kiện điện tử (ECMP)
 • Quản lý quy trình các chất độc hại
 • Sản phẩm được chứng nhận BS 9000
 • Phê duyệt nhà sản xuất (bao gồm tiêu chuẩn BS 9000)
 • Nhà thầu chuyên môn
 • Nhà phân phối linh kiện (bao gồm tiêu chuẩn BS 9000)


Linh kiện được phê duyệt (AC)

Chứng nhận IECQ về các linh kiện được thông qua có thể áp dụng đối với mọi linh kiện điện tử, các sản phẩm, các vật liệu liên quan và việc lắp ráp theo một tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật hiện hành hoặc thông số kỹ thuật khách hàng chấp nhận sử dụng trong hệ thống IECQ. Nó có thể bao gồm nhưng không bị hạn chế bởi các ví dụ này như: tấm lót silicone, thiết bị điện tử tích hợp và đơn lẻ, đầu nối, bản mạch dây in sẵn, các vật liệu, sản phẩm, linh kiện hỗ trợ trong xây dựng, lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện tử. Ví dụ như gốm cách nhiệt và gốm tản nhiệt

Các nhà sản xuất là nguồn linh kiện đã được chứng nhận trong IECQ và BS 9000. Để trở thành một nhà sản xuất linh kiện được cấp phép trong đề án này, hệ thống chất lượng công ty không chỉ được đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn ISO 9001 mà còn được đánh giá theo một số yêu cầu khác hệ thống IECQ.

Các nhà sản xuất có thể chọn từ những sản phẩm phê duyệt có sẵn cho phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và/ hoặc lĩnh vực linh kiện. Loại Phê duyệt có sẵn đối với các nhà sản xuất đó là Linh kiện được cấp phép (AC) và quy trình được cấp phép (AP)

Tải xuống tài liệu về linh kiện được chấp nhận IECQ từ trang web IECQ


Phòng thí nghiệm giám định

Phòng thí nghiệm giám định độc lập đóng vai trò thiết yếu trong đề án IECQ và BS 9000 về các linh kiện điện tử. Để trở thành phòng thí nghiệm giám định thuộc đề án, công ty không những phải được đánh giá độc lập dựa trên các yêu cầu BS EN ISO/IEC 17025, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu khác về sự kiểm duyệt đối với phòng thí nghiệm giám định theo IECQ và BS 9000.

Tiêu chuẩn IECQ và BS 9000 cho phép kiểm tra tại địa điểm nhà sản xuất dưới sự giám sát nhà chức trách có thẩm quyền. Đối với các bài kiểm tra đặc biệt hoặc chuyên môn một phòng thí nghiệm kiểm tra được yêu cầu, rất nhiều bài thí nghiệm kiểm tra được phê duyệt theo hệ thống IECQ và BS 9000..

Chỉ những phòng thử nghiệm độc lập đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn IECQ và BS 9000 mới được cấp phép thực hiện giám định đối với các nhà sản xuất theo tiêu chuẩn IECQ và BS 9000.

Các phòng thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuản IECQ và BS 9000 cũng có thể đánh giá lại hàng tồn kho đối với các nhà phân phối linh kiện các nhà sản xuất được cấp phép ban đầu.


Quản lý linh kiện điện tử (ECMP)

Quản lý linh kiện đối với ngành công nghiệp điện tử là sự bổ sung gần đây về đề án phê duyệt IECQ.

Equipment Manufacturers (OEMs) against IEC publications in two main areas.Cấp phép quản lý linh kiện theo tiêu chuẩn IECQ được thiết kế để đánh giá các nhà sản xuất thiết bị phụ tùng gốc (OEMs) dựa trên công bố IEC trong hai lĩnh vực chính:

 • Kế hoạch quản lý linh kiện điện tử theo tiêu chuẩn IECQ TS 62239-1
 • Sử dụng thiết bị bán dẫn bên ngoài giới hạn nhiệt dung riêng nhà cung cấp theo tiêu chuẩn IEC TR 62240

OEMs đã được đánh giá thành công trong lĩnh vực này cũng đưa ra các xác nhận độc lập rằng họ phê chuẩn và kiểm soát tình hình sử dụng các linh kiện điện tử trên các thiết bị, các phụ kiện đi kèm dự trù sử dụng cho ngành hàng không vũ trụ. Chương trình đã nhanh chóng phát triển bởi Nhóm cộng tác thực hiện điện tử hóa IEC (AIWG), chương trình này bao gồm các đại diện từ tất cả các tổ chức có hứng thú đối với ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Sự phê duyệt này nên được hiểu không phải là chứng nhận sản phẩm.

OEM nắm trong tay chứng nhận quản lý linh kiện theo IECQ sẽ phải đáp ứng những yêu cầu tiêu chuẩn liên quan đến quản lý linh kiện điện tử sau đây:

 • Chọn linh kiện
 • Ứng dụng linh kiện 
 • Định tính linh kiện
 • Đảm bảo chất lượng linh kiện
 • Độ tin cậy linh kiện
 • Tính tương thích quy trình/ linh kiện
 • Dữ liệu linh kiện
 • Kiểm soát cấu hình

Những yêu cầu trên sẽ được thể hiện như một phần đánh giá hệ thống quản lý chất lượng OEMs đối việc việc cung cấp thiết bị điện tử và thiết bị phụ tùng trong ngành vũ trụ hàng không.

Vui lòng chú ý Phê duyệt quản lý linh kiện không có sẵn theo BS 9000


Quản lý quy trình chất độc hại (HSPM)

Yêu cầu quản lý quy trình chất độc hại IECQ HSPM được thiết kế để đánh giá quy trình các nhà sản xuất thiết bị và các tổ chức liên quan trong việc tuân thủ QC 080000 IECQ HSPM (IECQ HSPM), thêm vào việc tuân thủ quy trình ISO 9001 QMS.

IECQ HSPM đưa ra các yêu cầu được sử dụng để chứng minh với thị trường thế giới rằng tổ chức của họ đã phát triển, văn bản hóa, và thực hiện quy trình quản lý sản xuất, lựa chọn, và sử dụng các linh kiện điện tử, phụ tùng, quy trình và các vật liệu liên quan theo yêu cầu khách hàng, các yêu cầu địa phương, quốc gia và yêu cầu HSF (Chỉ thị 2011 / 65 / EU Đúc, Chỉ thị  2012 / 19 / EU Đúc và các yêu cầu khác về môi trường)

Tải xuống tài liệu về đề án IECQ quản lý quy trình liên quan đến Chất độc hại từ trang web IECQ

Sản phẩm phê duyệt theo tiêu chuẩn BS 9000

Rất nhiều sự chấp thuận đối với sản phẩm vẫn được tổ chức theo BS 9000 Tiêu chuẩn phê duyệt quốc gia Anh đối với linh kiện điện tử. Sản phẩm được thông qua theo tiêu chuẩn BS 9000 tiếp tục được yêu cầu đối với quân đội và ứng dụng điện tử chuyên nghiệp.

Người đăng ký sẽ được cập nhật khi việc chấp thuận có sự thay đổi, phiên bản hiện thời luôn luôn có sẵn cho các bạn tải xuống.

Tải xuống Đăng ký PD 9002 (PDF dung lượng 440Kb) tại đây


Phê duyệt Năng lực nhà sản xuất

Phê duyệt năng lực là hình thức phổ biến phê duyệt, có cả ở IECQ và BS 9000. Sự phê duyệt được dựa trên thử nghiệm cuối dây chuyền và thử nghiệm định kỳ, được chi tiết trong bản hoạch định chất lượng (được biết như một sổ tay năng lực) và được công bố bởi nhà sản xuất.

Các linh kiện hiện nay được chứng nhận Phê duyệt năng lực bao gồm vi mạch lai và bảng mạch hiển thị sẵn (không được lắp ráp).

Quy trình được phê duyệt (AP)

Lần đầu tiên nhà thầu phụ cung cấp quy trình, dịch vụ hoặc nhà sản xuất phần linh kiện và vật liệu có thể được chứng nhận theo hệ thống IECQ. Nhà thầu phụ trong đề án IECQ có thể cung cấp dịch vụ này đối với nhà sản xuất linh kiện, vì vậy việc ghi nhận những linh kiện được hoàn thành một phần trong đề án như một quy trình được phê duyệt. Để có được Quy trình được phê duyệt trong đề án IECQ, công ty phải được đánh giá độc lập với hệ thống IECQ và những tiêu chuẩn quy trình công nghiệp được chấp nhận. Quy trình được thông qua đã được bao gồm trong tiến trình chứng nhận IECQ để phục vụ cho những nhà thầu đang cung cấp dịch vụ trong ngành công nghiệp linh kiện. Nó được dựa trên việc kiểm soát yếu tố chất lượng, các thông số liên quan và được chi tiết trong bản hoạch định chất lượng (được biết đến như sổ tay Năng lực) và được công bố bởi Nhà thầu. 

Quy trình đã được chứng nhận bao gồm Phân phối – Lắp ráp Khớp nối, và Thiết kế Bảng in. Rất nhiều quy trình khác có thể được phê duyệt theo IECQ, với điều kiện tiêu chuẩn ngành được công nhận cho quy trình đó phải có sẵn.

Vui lòng chú ý Quy trình được phê duyệt không có sẵn theo BS 9000.

Tải xuống tài liệu về đề án IECQ Quy trình được phê duyệt từ trang web IECQ


Nhà phân phối linh kiện

Nhà phân phối linh kiện là một phần bên trong chuỗi cung ứng cho các linh kiện điện tử được phê duyệt theo cả IECQ lẫn BS 9000. Để trở thành nhà phân phối linh kiện trong đề án, công ty không chỉ được đánh giá độc lập theo yêu cầu ISO 9001 mà còn phải đánh giá theo tiêu chuẩn IECQ đối với phê duyệt nhà phân phối. Vì vậy cho phép truy tìm nguồn gốc linh kiện theo IECQ và BS 9000 cũng được cho phép.

IECQ và BS 9000 về nhà phân phối được chấp thuận đã có sự ủy quyền từ nhà sản xuất được phê duyệt để lưu kho và phân phối các linh kiện được phê duyệt trước đó. Tính phù hợp với IECQ, yêu cầu BS 9000 đảm bảo việc xử lý và lưu giữ linh kiện luôn luôn duy trì tính truy tìm nguồn gốc đối với các lô sản xuất nhà sản xuất gốc. Ngành công nghiệp chấp nhận tự đánh giá lại vòng đời sản phẩm, tồn kho và nếu cần, duy trì chất lượng linh kiện được phê duyệt trong khi ”đang trong kho”.

Nhà phân phối linh kiện được phê duyệt theo IECQ và BS 9000 được phép chia nhỏ số lô nhà cung cấp gốc và bán theo đề án sử dụng dấu thích hợp hoặc bản khai nhà cung cấp về Tính tương thích (SDoC). Những linh kiện được cung cấp bởi Nhà phân phối linh kiện bao gồm điện trở, tụ điện, bộ lọc, đầu nối, biến áp, và bán dẫn.

Đối với người sử dụng cuối cùng linh kiện điện tử, IECQ và BS 9000 cho phép nhà phân phối linh kiện cung cấp nguồn linh kiện hữu ích đã được đánh giá chất lượng trong khối lượng nhỏ hơn là được cung cấp bởi nhà sản xuất đã được phê duyệt.